Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
(Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers 9 februari 2020 (Her)bevestiging en afscheid ambtsdragers 9 februari 2020
In de dienst van zondag 9 februari vond de (her-)bevestiging plaats van de diverse ambtsdragers.
Ook werd afscheid genomen van Siemie Hut als ambtsdrager.Anita Groenendal – van Dijk en Jan Drewel aanvaardden het ambt van ouderling.
Daarnaast waren Harry Huizinga, Gertjan Meijer en Ruth Drewel bereid hun ambtstermijn te verlengen.
Harry en Gertjan als ouderling-kerkrentmeester en Ruth als diaken.

De dienst stond in het teken van het licht n.a.v. Mattheus 5: 13-16 (zet het niet onder de korenmaat) en werd geleid door pastor Huizing.

LICHT:

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.Siemie werd uit het ambt ontheven
en met goede woorden, een bos bloemen en een bon bedankt
voor zijn jarenlange inzet voor en in de kerkenraad.Jan, Harry, Gertjan, Anita en Ruth werden, na het voorlezen van de "onderwijzing' (her)bevestigd
in respectievelijk het ambt van 
ouderling, ouderling-kerkrentmeester, ouderling-kerkrentmeester, ouderling en diaken.Voor hen een corsage (zie onderaan)en een dankwoord voor het (opnieuw) aanvaarden van het ambt.en voor allen, de scheidende en de "nieuwe" ambtsdragers, een handdruk met bemoediging.
                                                                                                                                                                                                                               

De corsage bestaat uit
een rode roos- als teken van Liefde en het vuur van de Heilige Geest.
Het groene blad is Hedera- God is altijd aanwezig.
Een geurend takje rozemarijn- soms valt het tegen of gaat het niet zoals je het wilt.
De geur van dit takje helpt je om er weer fris tegen aan te kijken.
Buxus wordt gebruikt om het lijden te laten zien, maar Jezus heeft dit overwonnen.
Het Licht blijft schijnen.

terug
 
 
 
 
KOMENDE DIENST01 – 03
09.30 uur  Oostwold: 
 Goldhoorn 8
1e zondag 40 dgn-tijd
Drs. K. Oosterhuis, Haren
Organist: dhr. Datema                  
Collecte 1: KiA Zending 
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Verwarming gebouwen

19.00 uur  Winschoten: Vissersdijk 70
Vesper Lutherse kerk
Ds. vd Woude
                                         

Liturgie en nieuwsbrief

de dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

Welkom
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
mail
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.