Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
(HER)BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS 9 februari 2020 (HER)BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS 9 februari 2020
In de dienst van zondag 9 februari vond de (her-)bevestiging plaats van de diverse ambtsdragers.
Ook werd afscheid genomen van Siemie Hut als ambtsdrager.Anita Groenendal – van Dijk en Jan Drewel aanvaardden het ambt van ouderling.
Daarnaast waren Harry Huizinga, Gertjan Meijer en Ruth Drewel bereid hun ambtstermijn te verlengen.
Harry en Gertjan als ouderling-kerkrentmeester en Ruth als diaken.

De dienst stond in het teken van het licht n.a.v. Mattheus 5: 13-16 (zet het niet onder de korenmaat) en werd geleid door pastor Huizing.

LICHT:

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.Siemie werd uit het ambt ontheven
en met goede woorden, een bos bloemen en een bon bedankt
voor zijn jarenlange inzet voor en in de kerkenraad.Jan, Harry, Gertjan, Anita en Ruth werden, na het voorlezen van de "onderwijzing' (her)bevestigd
in respectievelijk het ambt van 
ouderling, ouderling-kerkrentmeester, ouderling-kerkrentmeester, ouderling en diaken.Voor hen een corsage (zie onderaan)en een dankwoord voor het (opnieuw) aanvaarden van het ambt.en voor allen, de scheidende en de "nieuwe" ambtsdragers, een handdruk met bemoediging.
                                                                                                                                                                                                                               

De corsage bestaat uit
een rode roos- als teken van Liefde en het vuur van de Heilige Geest.
Het groene blad is Hedera- God is altijd aanwezig.
Een geurend takje rozemarijn- soms valt het tegen of gaat het niet zoals je het wilt.
De geur van dit takje helpt je om er weer fris tegen aan te kijken.
Buxus wordt gebruikt om het lijden te laten zien, maar Jezus heeft dit overwonnen.
Het Licht blijft schijnen.

terug
 
 
 
 
ONLINE-DIENST VAN

18 – 04  9.30 uur 

uitzending vanuit
Scheemda

Voorganger
Ds. GW vd Werff

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

Liturgie

EN

uitzending vanuit
Winschoten Vennekerk
voorganger ds. B.L. vd Woude

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

en/of te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Liturgie


====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze diensten:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

 
FACEBOOK


                      
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.