Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
(HER)BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS 9 februari 2020 (HER)BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS 9 februari 2020
In de dienst van zondag 9 februari vond de (her-)bevestiging plaats van de diverse ambtsdragers.
Ook werd afscheid genomen van Siemie Hut als ambtsdrager.Anita Groenendal – van Dijk en Jan Drewel aanvaardden het ambt van ouderling.
Daarnaast waren Harry Huizinga, Gertjan Meijer en Ruth Drewel bereid hun ambtstermijn te verlengen.
Harry en Gertjan als ouderling-kerkrentmeester en Ruth als diaken.

De dienst stond in het teken van het licht n.a.v. Mattheus 5: 13-16 (zet het niet onder de korenmaat) en werd geleid door pastor Huizing.

LICHT:

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.Siemie werd uit het ambt ontheven
en met goede woorden, een bos bloemen en een bon bedankt
voor zijn jarenlange inzet voor en in de kerkenraad.Jan, Harry, Gertjan, Anita en Ruth werden, na het voorlezen van de "onderwijzing' (her)bevestigd
in respectievelijk het ambt van 
ouderling, ouderling-kerkrentmeester, ouderling-kerkrentmeester, ouderling en diaken.Voor hen een corsage (zie onderaan)en een dankwoord voor het (opnieuw) aanvaarden van het ambt.en voor allen, de scheidende en de "nieuwe" ambtsdragers, een handdruk met bemoediging.
                                                                                                                                                                                                                               

De corsage bestaat uit
een rode roos- als teken van Liefde en het vuur van de Heilige Geest.
Het groene blad is Hedera- God is altijd aanwezig.
Een geurend takje rozemarijn- soms valt het tegen of gaat het niet zoals je het wilt.
De geur van dit takje helpt je om er weer fris tegen aan te kijken.
Buxus wordt gebruikt om het lijden te laten zien, maar Jezus heeft dit overwonnen.
Het Licht blijft schijnen.

terug
 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2023Doet u mee?
Kijk HIER voor meer informatie
 
 
DIENST VAN 

26 –03  9.30 uur 

5e zondag 40-dagentijdFinsterwolde, Wiegersweg 1
voorgangerds. GW vd Werff
organist: mw. E. de Boer

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

===================

 
DIENST VAN

19 – 03  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1
Voorganger ds. S. Hiemstra
organist: dhr. B. Smit

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.