Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
CONCERT OOSTWOLD ZONDAG 25 OKTOBER 2020 CONCERT OOSTWOLD ZONDAG 25 OKTOBER 2020


……in de kerk van Oostwold

een uitvoering van de

Goldbergvariaties  van Johann Sebastian Bach.

De Goldbergvariaties zijn wereldberoemd en werden deze middag uitgevoerd door Pieter Dirksen op klavecimbel.
Hij bespeelt een clavecimbel van Sebastián Nuñez (Utrecht, 1996) gebouwd naar een instrument van Johannes Ruckers (Antwerpen, 1638).

In 1741 sloot Johann Sebastian Bach zijn vierdelige Clavier-Ubung af met een groots opgezet variatiewerk waarmee hij, na het uitstapje naar het orgel in deel III, weer terugkeert bij het (tweemanualige) clavecimbel waarvoor ook de delen I en II geschreven zijn. Omdat de dertig variaties volgens traditie voor de jonge Johann Gottlieb Goldberg gecomponeerd zouden zijn om Graaf Keyserlingk door diens slapeloze nachten heen te helpen staat dit werk te boek als de Goldbergvariaties. Waarschijnlijker is echter dat Bach het werk vooral heeft geschreven voor zijn geliefde oudste zoon Wilhelm Friedemann, die een uitzonderlijk virtuoos moet zijn geweest en die de leraar was van Goldberg.

Pieter Dirksen geeft recitals op klavecimbel en orgel en speelt continuo in diverse ensembles. Hij studeerde muziekwetenschap en publiceerde een groot aantal artikelen en edities op het gebied van de barokke muziek. Hij promoveerde in 1996 cum laude op een proefschrift over de klaviermuziek van Jan Pieterszoon Sweelinck. Daarnaast zijn vooral zijn talrijke studies betreffende de muziek van Johann Sebastian Bach bekend geworden.  Bachs muziek staat al sinds zijn jeugd in het centrum van zijn muzikale universum, maar daarnaast heeft hij zich ook altijd sterk aangetrokken gevoeld tot de rijkdommen van de zeventiende eeuw: de Engelse virginalisten, Sweelinck, de Noordduitse school, Froberger, het mediterrane repertoire, de Franse ‘klassieke’ traditie.

Hij treedt heel vaak op als klavecinist, organist en continuo speler. Ook is hij titulair organist van het historische Severijn orgel in de Martinuskerk van Cuijk.
Hij heeft diverse cd’s uitgegeven met muziek van o.a. Schenck, Scheidemann, Couperin en Bach.

Concert “Goldberg Variaties” in Oostwold.

TERUGBLIK

Afgelopen zondag 25 oktober was bovengenoemd concert in de kerk van Oostwold. Klavecinist Pieter Dirksen speelde de wereldberoemde Goldberg Variaties van Johann Sebastiaan Bach.

De laatste tijd was onzeker of het concert wel door kon gaan in verband met de corona maatregelen. Toen de nieuwste maatregelen bekend werden en duidelijk was dat er maximaal 30 bezoekers mochten komen, begonnen we (vrij laat) toch met reclame maken. Zeer snel waren alle 30 plekken al gereserveerd en er kwamen nog meer aanmeldingen. Er is toen overlegd met de muzikant wat we moesten doen. Er waren een aantal opties en we kozen voor een tweede uitvoering op zondagavond om 19.30 uur. We verwachten nog meer aanmeldingen, vooral omdat we heel mooie stukken in allerlei kranten kregen, dus goede reclame. Maar opeens stokten de aanmeldingen toch. ‘s Middags was het “volle bak” met 30 personen, ‘s avonds waren er 13 mensen. We genoten van de prachtige uitvoering van Pieter Dirksen: ongelooflijk hoe soepel hij twee keer op deze zondag  dit beroemde stuk van Bach uitvoerde. Ook bleek maar weer hoeveel muziek Bach heeft gecomponeerd en geweldig dat er muzikanten zijn die dit uit kunnen voeren. Een heel zware dag ook voor Pieter Dirksen die in Culemborg woont en ‘s avonds pas tegen twaalven weer thuis zal zijn geweest. Ook bijzonder sympathiek dat hij zijn honorarium heeft aangepast aan het aantal bezoekers.

Mooi ook was te zien hoe de bezoekers zich aan de coronaregels hielden: nagenoeg iedereen droeg een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. We konden de bezoekers helaas geen koffie en thee aanbieden maar een ieder had hier begrip voor. Wel misten we zo even het praatje met de bezoekers, maar hopelijk kan dat een andere keer weer.

We kunnen terug kijken op 2 heel mooie uitvoering met bezoekers uit alle dorpen uit de regio en zelfs uit Bellingwolde, Leens en Losdorp.

terug
 
 
 
 
DIENST VAN
 
29 november 09.30 uur 

1e ADVENTOostwold Goldhoorn 8

Voorganger ds. GW. vd Werff
Organist: dhr. Akkerman

Collectes:

1 – Kerk in Actie - Kinderen in de knel
2 – Kerk
3 – Orgelfonds

Er kunnen maximaal 30 gemeenteleden naar de dienst komen.
Vooraf reserveren voor de diensten is noodzakelijk; graag bij
pgdedollert@gmail.com of telefonisch
Een presentielijst wordt bijgehouden.

Liturgie en nieuwsbrief

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link
 
 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.