Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
LITURGISCHE SCHIKKING 40-DAGENTIJD 2023 LITURGISCHE SCHIKKING 40-DAGENTIJD 2023

Ook dit jaar in de veertigdagentijd bloemschikkingen.
De teksten zijn overgenomen uit de veertigdagenkalender en sluit aan bij het thema “uit liefde voor jou. Als basis voor de schikking hebben we kronkelige hazelaartakken gebruikt.
Als de liefde  belangrijk is, om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen.
Meebewegen en luisteren zijn dan van belang.
Met de kronkeltakken maken we iedere week een andere, op de natuur geïnspireerde organische vorm zoals een boog, ellips en cirkel.
Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking passend bij de lezing.

4e Zondag 40-dagentijd 19 maart 2023
Op deze 4e zondag in de veertigdagentijd staat Johannes 9: 30 centraal:
‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, 
terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’ 
Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of over Jezus.
Maar troost je, je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten. 

         

In de schikking is een ellips te zien; door twee halve bogen met katjes met elkaar te hebben verbonden.
In het midden van de ellips is een pupil te zien gemaakt van hyacintenbloemen, de hyacintennagels zijn geregen aan een draad. En zo is een oog ontstaan om mee te kijken.
Oculi;
Open ogen
Zien, kijken, gezien worden
Wie ben jij geworden ?

3e Zondag 40-dagentijd 12 maart 2023
In de lezing uit het Johannesevangelie 4: 1 – 42 over de Samaritaanse vrouw is deze vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een Samaritaanse, en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap. Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn.

    

Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus woorden over wat hen verbindt.
Dat het gaat om geest en waarheid. God zoekt mensen zonder bedrog die Zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst. Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch of maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is een van de meest louterende ontmoetingen die je in dit leven kunt hebben.

De opbouw van deze schikking is een spiegel waarop een krans van kronkelwilg-takken is gemaakt. In het midden van deze krans is een schaaltje water geplaatst met een drijvende waterplant. Er omheen liggen stenen en zand, zodat het een bron in de woestijn voorstelt. In het hoge gedeelte van de krans zitten kleine vaasjes met grassen en buxus takjes.
Bronnen van inspiratie, spiegels met gedachten, verbinding voor mij en jou.

2e Zondag 40-dagentijd 5 maart 2023
Op de tweede zondag van de veertigdagentijd is de tweede lezing uit Mattheus 17:1-9
Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren.

           

Jezus gaat met deze mannen de berg op en in zijn worsteling over ‘je kruis opnemen ‘zal hij vertellen over ‘uit de dood opgewekt zijn’.
Mozes en Elia komen Hem een hart onder de riem steken, zij hebben beide ervaring met een ‘tijd van veertig’.
Elia maakte, net als Jezus zelf, een tocht van veertig dagen door de woestijn en Mozes zwierf daar zelfs veertig jaren rond.
Veertig is lang, veel te lang eigenlijk. Jezus gaat de weg terug naar het dal, de diepte door, van lijden en dood.
Maar het visioen van licht gaat daaraan vooraf en hier hoort Hij, net als het begin bij zijn doop opnieuw dat Hij Gods geliefde kind is.
Wat een bemoediging met het oog op wat komt.
De tulpen hoog op de berg symboliseren de drie biddende mannen.

Het volk van God was veertig jaar
– een mensenleven lang –
op weg naar het beloofde land,
het land van Kanaän.

Lied 542:2


1e Zondag 40-dagentijd 26 februari 2023
Vandaag is de tweede lezing uit Mattheüs 4: 1 – 11..Jezus in de woestijn.Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus geconfronteerd met de macht van het kwaad: verleiding en beproeving en wordt er aan Hem gevraagd om stenen in brood te veranderen. Maar Jezus gaf ten antwoord: Er staat geschreven: “de mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.
In de schikking wordt dit verbeeld.
Achter elke verzoeking gaat de vraag schuil of hij alleen zijn eigen belang wil dienen of het belang van de gemeenschap en daarmee de opdracht van God in het oog houdt.
Jezus weerstaat alle verzoekingen en laat daarmee zien dat Hij trouw is aan God en een baken van hoop blijkt te zijn voor ons, die zo vaak moeilijk aan allerlei verleidingen weerstand kunnen bieden.
De witte bloem is als vergezicht een baken van hoop.
 
Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht
Lied 539 vers 1 en 2
 
terug
 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2023Doet u mee?
Kijk HIER voor meer informatie
 
 
DIENST VAN 

26 –03  9.30 uur 

5e zondag 40-dagentijdFinsterwolde, Wiegersweg 1
voorgangerds. GW vd Werff
organist: mw. E. de Boer

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

===================

 
DIENST VAN

19 – 03  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1
Voorganger ds. S. Hiemstra
organist: dhr. B. Smit

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.