Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
LITURGISCHE SCHIKKINGEN 40-DAGENTIJD en PASEN LITURGISCHE SCHIKKINGEN 40-DAGENTIJD en PASEN

PASEN
       
     

Waar de toekomst gesloten leek door de dood van Jezus, wordt deze op de Paasmorgen weer helemaal opengelegd.
De Heer is opgestaan!
En daarmee lijkt alles gezegd.
De puzzelstukjes vallen op z’n plek.
De stappen die we de afgelopen zes weken hebben gezet, hebben ons bij de vreugde en verwondering van de volgelingen van Jezus gebracht.
Het einde werd een nieuw begin, van waaruit we ons richten op de toekomst.

Een nieuw begin, een nieuwe lente , de groene takkenconstructie wordt bloeiend, de schikking bloeit.
De aarde zit boordevol hemel en elke struik, hoe gewoon ook, staat in lichterlaaie van God.
De toekomst is al gaande.

Lied 605: 1 en 2

Veertigdagentijd 2022
Het jaarthema van de Protestantse Kerk is : Van U is de toekomst.
Het leesrooster geeft dit jaar de teksten van Lucas als suggestie en zet die in chronologische volgorde waarmee Lucas het verhaal vertelt.

STILLE ZATERDAG

   


In de schikking een achtpuntige ster en acht witte anemonen.
Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert.
Het daglicht lonkt,
de nieuwe dag breekt aan,
de toekomst opent zich.
Er komt licht.
We gaan de toekomst tegemoet.

GOEDE VRIJDAG

     


In de schikking is een kruisteken van takken gemaakt.
Vijf rode anemonen als teken van lijden en rouw.
Vandaag wordt het stil, woorden stokken.
Duisternis valt in, vandaag wordt het stil.

WITTE DONDERDAG

      
        
Een schaal en een handdoek staan voor de voetwassing door Jezus
Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van twaalf gevangenen in de buurt van Rome.
'Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid', gaf hij deze mannen mee.
Met zijn krachtig voorbeeld diende hij de kerk om diezelfde houding aan te nemen

6e zondag 10 april 2022

       

Op deze 6e zondag in de Veertigdagentijd staat Palmpasen centraal. De intocht van Jezus in Jeruzalem op een ezelsveulen.
Toen de menigte hoorde dat ook Jezus zou komen; haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl zij riepen: Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.
In de schikking zijn buxustakjes verwerkt die symbool staan voor de palmtakken die door de menigte werden gebruikt om te zwaaien en te juichen om de komst van Jezus.

“Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.”

Lied bij de schikking: lied 550: 1  

5e zondag 3 april 2022

   

Een derde gelijkenis in deze Veertigdagentijd.
Jezus gebruikt het beeld van een man met een wijngaard.
In deze lezing staat het toekomstige lijden centraal op twee manieren,
een verwijzing naar het lijden van Jezus en de tekst uit Johannes 15:” Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en Ik blijf in jullie, brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.” De rank en de druif horen bij  elkaar.

In de schikking is een tros rode druiven geplaatst, en een tak van de klim hortensia als symbool van de de druiventak.

Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, was zich in 1942 ten volle bewust van het lot dat haar wachtte.
In haar dagboek “Het verstoorde leven” schrijft ze aangrijpend prachtig over aanvaarding en het goede blijven zoeken in een steeds vijandiger omgeving. Het blijven zien van de ander als mens is een van haar sleutels. Menselijkheid te midden van ontmenselijking.
“En al zou er nog maar een fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende en om die ene fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een geheel volk.”

we zingen lied 656:1  Ik ben de wijnstok.

4e zondag 27 maart 2022Vandaag lezen we uit Lucas 15 het verhaal van de verloren zoon.
Een bekend gedeelte, maar halverwege de Veertigdagentijd ook een tekst die kernachtig samenvat waar het God om te doen is.
Deze gelijkenis staat tussen een aantal andere die beeldend vertellen waar het koninkrijk van God mee te vergelijken is.
In deze gelijkenis staat het huis van God centraal. Daar is voor iedereen een plek en het is er goed.
Lucas 15 schetst ons zo iets van het toekomstplaatje waarnaar we op weg zijn.
De kernwoorden in dit verhaal zijn: open huis – welkom – thuis voor iedereen,
Hoe actueel kan het zijn in deze tijd met mensen die vluchten voor de oorlog.

Tussen de grassenstructuur zijn groene takken en eerst bloesem geplaatst,
Een symbool voor een nieuw begin.

Welkom thuis,
hier mag je zijn
de Vader viert feest
welkom thuis voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest
welkom thuis.
Kom maar binnen
Hij sluit je in zijn armen
deel in de vreugde en open nu je handen.

We zingen nu: Lied 944:4

3e zondag 20 maart 2022Op deze 3e zondag in de veertigdagentijd staat Lucas 13:1-9 centraal
Lucas 13 begint met een pittige toespraak.
Wie denkt dat hij beter is dan een ander heeft het bij het verkeerde eind.
Ter illustratie vertelt Jezus een gelijkenis, die de scherpte laat zien van Jezus’ woorden, maar tegelijk iets 
zegt over het geduld dat God met mensen heeft. De boodschap is helder: als mens zijn we geroepen vrucht 
te dragen door ons in te keren tot God en deelgenoot van zijn koninkrijk te worden.
Wanneer we uitspreken ‘Van U is de toekomst’ en we daarvan deel willen uitmaken, vraagt het van ons dus om zo te leven dat we 
tot bloei komen en vrucht dragen. 
In de symbolische schikking wordt het vrucht dragen verbeeld en wordt de vijgenboom genoemd. Een mooie tak van de vijg  is een prachtig symbool voor deze dag. Ook de vruchten van de kerstroos (helleborus) zijn te zien in de schikking. Deze bloemen met zaad versterken symbolisch gezien de relatie tussen Kerst en Pasen.

Goede God, 
U geeft vrucht. 
Ook als we het zelf misschien niet zien. 
Vandaag bidden we U om 
liefde, blijdschap, vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen 

We zingen nu: lied 841: 1

2e zondag 13 maart 2022De schikking is gemaakt vanuit Lucas 9:28-36.
In deze lezing staat de verheerlijking op de berg centraal, een beeldend verhaal en tegelijkertijd niet zichtbaar.
Het verhaal gaat ook over ontmoeting.
In de schikking is een wolk te zien als directe verwijzing naar de tekst waar het gaat over de stem die uit de wolk komt.

De wolk is uitgebeeld door gipskruid.
De stem is uitgebeeld door pampasgras.

“Woordeloos blijven de leerlingen achter. Ze kregen een hemels perspectief op Jezus
Eem ervaring die alle werkelijkheid tart. Jezus, Gods zoon!”

We zingen lied 542:1
“God roept de mens op weg te gaan,
zijn leven is een reis:
‘Verlaat wat gij bezti en ga
naar ‘t land dat Ik u wijs.

1e zondag 6 maart 2022

  

Vandaag is de lezing uit Lucas 4:1-13
Een bekende tekst op de eerste zondag van de vastentijd.
Aan het begin van de veertigdagentijd lopen we aan de hand van Lucas eerst met Jezus de woestijn in en lezen we hoe Hij door zijn tegenspeler wordt uitgedaagd. Drie beproevingen moet Hij doorstaan.
Een leven met God betekent dat je niet altijd de makkelijkste weg gaat, wel dat je probeert in afhankelijkheid van Hem te leven.
Indirect is de boodschap ook helder: God is God en de aanbidding komt alleen Hem toe.
Hij heeft de tijden in Zijn hand.

De rode draad in de schikkingen is: de toekomst tegemoet
Als basis voor de schikking is een conische pot gebruikt om het ontvangen te symboliseren. De pot lijkt klein in verhouding tot de hoogte, het tart de standaardregels van de verhouding pot versus bloemstuk. Juist deze combinatie, kleine pot-hoge schikking maakt het beeld sterk
 
De pot wordt niet altijd tot de rand gevuld, maar blijft zoveel mogelijk open om het ontvangen te benadrukken. De primula die nog net te zien is noemen we ook wel hemelsleutels.
De schikking rust op de rand van de pot en reikt naar boven, naar de hemel.  
Tussen het riet zijn tarwearen geplaatst, als verwijzing naar: de mens leeft
niet van brood alleen.
De schikking op de rand verandert iedere week een beetje.
Later in de veertigdagentijd wordt de zuil groener, hoop op een nieuwe lente.
God opent een nieuwe toekomst en nodigt ons uit daar deelgenoot van te worden.

We zingen lied  539: 1


 
terug
 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2023Doet u mee?
Kijk HIER voor meer informatie
 
 
DIENST VAN 

26 –03  9.30 uur 

5e zondag 40-dagentijdFinsterwolde, Wiegersweg 1
voorgangerds. GW vd Werff
organist: mw. E. de Boer

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

===================

 
DIENST VAN

19 – 03  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1
Voorganger ds. S. Hiemstra
organist: dhr. B. Smit

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.