Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
LITURGISCHE SCHIKKINGEN ADVENT en KERST LITURGISCHE SCHIKKINGEN ADVENT en KERST

IN EEN ANDER LICHT  is het thema van Advent en Kerst 2021
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.
Met Zijn komst  als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet.
De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd.
Dat werpt een ander licht op ons leven.
In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

1e ADVENT 28 november 2021De symboliek 
In het evangelie van Lucas staat het licht centraal
Het begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper.
Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een wegbereider zal zijn voor Jezus.
Alles komt in de toekomst van dit kind in een ander licht te staan.
In de bloemschiksuggestie gebruiken we het beeld van de zon.
De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.
In het begin van de Adventstijd is de zon bescheiden.
De vrucht nog verpakt moet nog tot rijping komen
Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.
Gedroogde grassen als stralen van de zon
-Morgenlicht-vol verwachting.


2e ADVENT 5 december 2021Symboliek
‘In de bloemschiksuggestie maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten
Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen. (Lucas 3:3)
Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het zal bij de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld tot een gefronste wenkbrauw hebben geleid. Laat je dopen en kom tot inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet echt een boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te gaan.
Maar Johannes zegt het niet zomaar: er moet wat in orde worden gemaakt. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten geëffend worden. Woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag nog niet hun kracht hebben verloren.
Ruim op wat in de weg staat om in navolging van de Heer te leven.

Uitwerking symbolische schikking
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van Jezus.
In de schikking is de opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer.
Voor de schikking is een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend waxinelichtje. Dopen met het licht.
‘Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer’.


3e ADVENT 12 december 2021


‘Wie twee stel kleren heeft, moet delen met wie er geen heeft,
en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
Lucas 3:11

Als je de toespraak van Johannes begint te lezen,
kun je je maar zo afvragen waar het eindigt.
Vruchten voortbrengen, een komend oordeel, een bijl die aan de wortel ligt.
Stevige woorden, maar wat bedoelt Johannes ermee?
Dat is precies de vraag van de aanwezigen: 
‘Wat betekent dit concreet? Wat moeten we doen?’
Johannes maakt grote woorden klein: heb je twee stel onderkleren, 
dan geef je een daarvan aan wie er geen heeft.
Voor je eten geldt hetzelfde.
Het koninkrijk van God is geen luchtfietserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen:
delen van wat je hebt, genoegen nemen met wat je krijgt.

In de schikking zijn koren halmen geplaatst, als teken van de opkomende zon.
Voor de opgaande zon liggen twee zelfgebakken challah-broden.
Dit brood wordt op een traditionele manier gevlochten en gegeten op sabbat.
De twaalf uiteinden van de vlechten verwijzen naar de twaalf stammen.
 
Lied 456 a: 5 en 6
Doper wat moeten
wij doen totdat Hij komt?
‘in hoop en vrees doet boete,
geloof in zijn verbond.
Doper wat moeten 
wij doen totdat Hij komt?’

‘Deel met elkander 
het brood van alledag,
opdat in u de ander
Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander het 
brood van deze dag.’
 

4e ADVENT 19 december 2021
Het licht staat centraal in de lezingen
Op deze zondag vanuit Lucas 1:39-45 
Maria is zwanger van Jezus en bezoekt haar oude tante die eveneens zwanger is. En als Maria haar begroet, meldt het kind van Elisabeth zich ook. Het springt op in haar buik. Vol van de Geest roept Elisabeth het uit: je bent de meest gezegende van alle vrouwen! En ze prijst Maria dat ze de woorden van de Heer heeft geloofd.  Vol verwondering kijken we met Elisabeth mee naar dit jonge meisje. Door haar ontvankelijkheid hielp ze de geschiedenis te veranderen, al had ze geen vermoeden hoe. En nog altijd is ze voor talloze mensen wereldwijd een bron van inspiratie. Een voorbeeld hoe je je leven in dienst kunt stellen van het werk van de Heer. 
‘Met hart en ziel maak ik Hem groot
en vrolijk zing ik om God,
mijn bevrijder.’
Lied 157c (refrein)
Het lied wat we straks gaan zingen.

In de uitwerking van de symbolische schikking is de opkomende zon te zien, de zonnestralen worden langer en talrijker. Want er zijn nu ook wilgenkatjes tussen de andere takken/stralen geplaatst  zodat de zon steeds hoger komt. 
 Voor de schikking staan twee amaryllisbollen met een knop, gewikkeld in blad, in schoenlappersblad 
Verborgen in de bol
groeiend naar licht,
nieuw leven
gezegende toekomst
Lied 157c (refrein)
gezegende toekomst

 
KERST 25 december 2021


 
Het thema van de symbolische schikkingen “in een ander licht” komt vandaag tot leven.
De lezing is uit Johannes 1: 1 tot 14: In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Het licht schijnt in de duisternis. 
Als je die woorden uit Johannes leest, lijkt de timing van het kerstfeest niet geheel toevallig gekozen.
Het is vandaag 25 december en een van de kortste dagen van het jaar.
Buiten is het donker en overal ontsteken mensen het licht, omdat ze zeker vandaag niet in het donker willen zitten.
Licht, we verlangen ernaar en hebben het nodig.
Johannes geeft het licht nog een extra dimensie.
In het licht van Kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven zelf gekomen.
Licht en leven.
In de paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken.
De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de Kerstnacht:
Het betekent de komst van het leven zelf.
In de schikking is de zon helemaal opgekomen, Tussen de stralen zijn witte bloemen geplaatst.
Er is een lichtsnoer gebruikt om de schikking extra te laten stralen.
Stralend Licht
De nieuwe dag begint met sterren in de nacht.
 
terug
 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2023Doet u mee?
Kijk HIER voor meer informatie
 
 
DIENST VAN 

26 –03  9.30 uur 

5e zondag 40-dagentijdFinsterwolde, Wiegersweg 1
voorgangerds. GW vd Werff
organist: mw. E. de Boer

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

===================

 
DIENST VAN

19 – 03  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1
Voorganger ds. S. Hiemstra
organist: dhr. B. Smit

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.