Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
LITURGISCHE SCHIKKINGEN met Advent: LICHT LITURGISCHE SCHIKKINGEN met Advent: LICHT

Het thema van de liturgische schikking dit jaar is:
Geef Licht!

De lezingen komen dit jaar uit het boek  Micha.
Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genade en rechtvaardige God.
Micha is een man van soberheid. In deze serie van schikkingen wordt soberheid verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.

De basis bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven.
De driehoek van stokken staat symbool voor: ik, jij en God.
De drie stokken zijn stevig genoeg om alles te dragen.

De kransen verwijzen naar de cyclus van voortdurend beginnen en eindigen en opnieuw beginnen.
Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.
Elk jaar wordt het opnieuw kerst.
De kransen worden horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken,
het gaat over het leven op aarde.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1e Advent 1 december 2019

Kernwoord voor deze zondag is: Redder.

De tekst is uit Micha 2:12
Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei;
het zal daar gonzen van mensen.De eerste krans is prikkelig: de krans is van stro, bedekt met mos, de grove den takjes wijzen naar de omheining,
om de dieren te beschermen tegen gevaar.
De bolletjes wol beelden de schapen uit.

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring.
“God zal zijn volk verzamelen, overal vandaan. Als een herder die zijn kudde verzamelt”.

Het lied dat we na de schikking zingen is lied 465.

Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2e Advent 8 december 2019

De tekst van vandaag komt uit Micha 4:3
“Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.”

Hij zal rechtspreken tussen vele volken, terechtwijzen. Oorlogstuig wordt omgebouwd tot landbouwwerktuigen.

De kernwoorden zijn vandaag: visie, sociaal en recht.Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.
De tweede krans is één met eucalyptusblad.
De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar gemaakt zijn.
Mensen zullen vrede leren en weten dat dat leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk  op het oog en zijn daarom alleen tot goed.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

3e Advent 15 december 2019

Op deze 3e adventszondag komt de tekst passende bij deze schikking uit Micha 6: 8
Er is jou, mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.
Een hoopvolle tekst staat vandaag centraal: De Heer heeft U laten weten wat goed is en wat hij van u verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef met God.De 3e krans is bovenop nummer 1 en 2 geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
De 3e krans is versierd met takjes van de levensboom, de conifeer. Er ligt een snoer met pinda’s rondom de krans voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. We helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

4e Advent 22 december 2019

De teksten die wij volgen met de schikkingen voor Advent komen uit Micha.
En deze zondag staat in het teken van de trouw van God aan ons. Want God is een God die vergeeft. Op die God stelt Micha zijn vertrouwen. In Micha 7:18 staat :
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.De vierde en laatste krans is groen van de klimop, symbool van trouw.
Een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan overal groeien.
De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen.
Klimop staat voor trouw door de sterke hechtwortels.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

                        


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kerstmorgen 25 december 2019De kroon op al deze kransen is de bol in de top. 

De tijd van wachten wordt afgerond met de bol vol licht en bloemen.
Wit als de kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft.
In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen.
De lichtjes zijn de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt.
Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.
Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen. 

terug
 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2023Doet u mee?
Kijk HIER voor meer informatie
 
 
DIENST VAN 

26 –03  9.30 uur 

5e zondag 40-dagentijdFinsterwolde, Wiegersweg 1
voorgangerds. GW vd Werff
organist: mw. E. de Boer

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

===================

 
DIENST VAN

19 – 03  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1
Voorganger ds. S. Hiemstra
organist: dhr. B. Smit

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.