Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
PALMPASEN en een BLOEMETJE 10 APRIL 2022 PALMPASEN en een BLOEMETJE 10 APRIL 2022

Er is weer kindernevendienst.
Het was Palmpasen....
Blijdschap in de dienst!
Dankbaar

          

         

.....en een bloemetje voor ds. Velema....
In de vacante periode van wijk Reiderland, van 2018 - 2020, was ds. Velema ons pastorale aanspreekpunt.
Ook leidde hij de bijbelkringen in Beerta en Nieuweschans. Door Corona was er geen goede gelegenheid hem hiervoor te bedanken.
Nu, voor het eerst in 2 jaar kon hij weer bij ons voorgaan; een mooie gelegenheid om onze erkentelijkheid te laten blijken.
Een bloemetje namens de gemeente en een bloemstuk namens de bijbelkring Bad Nieuweschans.
Dank je wel Arjen!

     
 
terug
 
 
 
 
DIENST VAN 

25 – 09  9.30 uur Finsterwolde, Wiegersweg 1
voorganger ds. GWvd Werff
organist: dhr. J. Muller

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

===================

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.