Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
ACTIE KERKBALANS 2024 ACTIE KERKBALANS 2024
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN

Graag willen we in al onze kernen de Godslamp brandende houden. Dit kan niet zonder uw financiële bijdrage. 
Want kerken willen ook voor de generaties die komen van betekenis zijn. 
Wanneer kerkleden vandaag geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat: omzien naar elkaar.
Daarom is er de actie Kerkbalans.

Met deze actie vragen we een bijdrage van u om ook in 2024 het kerkenwerk te kunnen blijven doen, zoals: kerkdiensten, activiteiten van “over de brug”, verwarming, verlichting, pastoraat en pastorale projecten. Het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te kunnen houden en u en vele anderen welkom te heten. De kerk krijgt geen subsidie. 
De opbrengst is geheel voor ons eigen kerkelijk werk. 

DOET U MEE? Geef vandaag voor de kerk van morgen: Geef voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap in Oost Groningen. Iedere gift zien wij als een blijk van betrokkenheid en is welkom! 

Met een vriendelijke groet namens het college van kerkrentmeesters,
Hilda Huizinga en Marina Wijnmaalen

meer informatie over deze landeljke actie
 
terug
 
 
 
 
DIENST VAN

03 - 03   9.30 uurFINSTERWOLDE C.G.Wiegersweg 1 9684 EK

Voorganger: ds. vd Werff 
Organist: dhr. Dennis Wubs

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

===============

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

=============================

EN OM 19.00 UUR:
VESPER FINSTERWOLDE 

 


ds. vd Werff 

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via
deze link

 
DIENST VAN

25 - 02   9.30 uurFINSTERWOLDE C.G.Wiegersweg 1 9684 EK

Voorganger: pastor T. Huizing-Piersma 
Organist: mw. E. de Boer

Koffie na de dienst

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

===============

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

=============================

EN OM 19.00 UUR:
VESPER WINSCHOTEN 

 


ds. Altena


de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via
deze link

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.