Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
Onze activiteiten door de tijd heen Onze activiteiten door de tijd heen

Kijk hier voor sfeerbeelden van onze activiteiten;
actueel 
en wat ouder

 
 
2021 2021
2021
 
STARTZONDAG STREEKGEMEENTE 19 september 2021 STARTZONDAG STREEKGEMEENTE 19 september 2021


In de Vennekerk zodat voor alle 5 de gemeentes  uit onze regio ruimte is....
Aan de dienst werkt een gelegenheidskoor mee van mensen uit die vijf gemeenten.

Na de dienst is er koffiedrinken en om ca. 11 uur start de toertocht naar de Dorpskerk van Meeden en vervolgens naar De Ontmoeting in Scheemda en terug naar de Marktpleinkerk in Winschoten...

Er is een fietsroute uitgezet en voor mensen die niet kunnen/willen fietsen is er vervoer per bus geregeld, ook kunt u met uw eigen auto naar de locaties rijden.

 

lees meer »
 
OPEN MONUMENTENDAG 11 september 2021 OPEN MONUMENTENDAG 11 september 2021

Verschillende van onze kerken waren open;

de kerk op de Goldhoorn, waarbij in het naastgelegen gebouw ook een boekenmarkt was
de kerk in Finsterwolde, met foto's van de restaratie van 2012
de kerk in Nieuwolda, met orgelspel

HIER een sfeerbeeld


 
lees meer »
 
STARTZONDAG 5 september 2021 Nieuw Beerta STARTZONDAG 5 september 2021 Nieuw Beerta
Op 5 september vierden we als onze gemeente De Dollert de start van het nieuwe kerkseizoen met de Startzondag in de kerk van Nieuw Beerta.

We begonnen met een ontbijt in de kerk.

De dienst zelf begon om 10 uur met het thema Samen-horen.
Na de dienst was er koffie met gebak en een speelse activiteit waarin het thema van de dienst weer terugkwam.

Kijk HIER 
 

lees meer »
 
WIJ DE KERK 11 juli 2021 WIJ DE KERK 11 juli 2021

In de dienst van 11 juli 2021 is aandacht besteed aan onze aansluiting bij "WIJDEKERK"

lees meer »
 
KERKENPAD OOST-GRONINGEN – 3 juli 2021 KERKENPAD OOST-GRONINGEN – 3 juli 2021


Zaterdag 3 juli organiseren bijna dertig kerken in het oostelijk deel van de provincie Groningen voor de zesde keer het Kerkenpad Oost-Groningen!LEES MEER

lees meer »
 
2020 2020
2020
 
KERST 2020 KERST 2020

Alleen maar online met elkaar verbonden zijn

Geen diensten
geen samenkomsten

toch samen een boom opzettenbij de kerk van Finsterwolde
 
lees meer »
 
ADVENT 2020 LITURGISCHE SCHIKKINGEN ADVENT 2020 LITURGISCHE SCHIKKINGEN

“Bloeien in Gods licht”  is het thema voor advent en kerst.
 

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit vier flessen als pijlers en een zelfgemaakte schaal.
De schaal is opgebouwd uit driehoekjes.
Het getal drie staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.
Het getal vier ( de vier flessen) verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een leven voor een ieder, waar je dan ook geboren bent.
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan.
Een basis waaruit je tot bloei mag komen.
De schaalvorm is een open vorm, waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om te bloeien in Gods licht.

Dit jaar komen de hoofdlezingen uit het evangelie naar Marcus.


Kerst 2020

Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God’.
Met de geboorte van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd.

 
lees meer »
 
EEUWIGHEIDSZONDAG 22 november 2020 EEUWIGHEIDSZONDAG 22 november 2020

We gedenken hen die ons in het voorbije kerkelijk jaar ontvielen.
Zij vormen een stukje van ons leven door de herinneringen, de familieband of de levenslessen die we van hen hebben geleerd.

Vandaag willen wij hun namen noemen en voor elk van hen een kaars aansteken aan de Paaskaars.         

             
 

lees meer »
 
STARTZONDAG 20 september 2020 STARTZONDAG 20 september 2020

Startzondag 

In alle vijf kerken werden vijf kaarsen aangestoken als teken dat we startzondag in verbondenheid met elkaar vierden.
Ds Ariaan Baan en ds Gert Wybe van der Werff hebben een prachtige liturgie gemaakt waarbij we ons via verhalen, liederen, gebeden ook op afstand met elkaar verbonden voelden.
Het was een prachtige start ! 
 liturgie.

HET GOEDE LEVEN

Na deze dienst in onze kerk aan de Goldhoorn 8 in Oostwold
dronken we koffie in Ons Gebouw naast de kerk.
lees meer »
 
OVERDRACHT VAN KERK NIEUWOLDA NAAR SOGK 11 september 2020 OVERDRACHT VAN KERK NIEUWOLDA NAAR SOGK 11 september 2020

Op vrijdag 11 september is de kerk te Nieuwolda overgedragen aan de SOGK. 
lees meer »
 
SCHOOLBIJBELS OP DRIEBORG 29 juni 2020 SCHOOLBIJBELS OP DRIEBORG 29 juni 2020


In de voormalig burgerlijke gemeente Reiderland zijn alleen openbare basisscholen. Tot voor 2009 werd er door onze kerkelijke gemeente godsdienstonderwijs aangeboden aan de hoogste klassen.

Gewoontegetrouw kregen schoolverlaters ook altijd een bijbel.  In 2009 nam de overheid de verantwoordelijkheid over en werd het “lessen godsdienst/levensbeschouwing”: GVO of HVO, Godsdienst Vormend of Humanistisch Vormend Onderwijs.

Sinds die tijd is de school in Drieborg nog de enige school waar godsdienst gegeven wordt en waar wij als gemeente contact mee hebben. En zo wordt op deze school nog ieder jaar aan de schoolverlaters de bijbel uitgedeeld. In de diverse collectes en kringen wordt hiervoor ieder jaar weer gespaard.

Op vrijdagmorgen 26 juni hebben ds. Gert Wybe vd Werf en Anja Mandersloot een bezoekje aan groep 8 gebracht......
.....
Lees meer

lees meer »
 
INTREDE DS. GW. V.D. WERFF 10 mei 2020 INTREDE DS. GW. V.D. WERFF 10 mei 2020

Op zondag 10 mei werd
Ds. Gert Wybe van der Werff

verbonden aan de Streekgemeente Oost-Groningen
Voorgangers:
Ds. Bert L. van der Woude en ds. Gert Wybe van der Werff
 

lees meer »
 
(HER)BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS 9 februari 2020 (HER)BEVESTIGING EN AFSCHEID AMBTSDRAGERS 9 februari 2020
In de dienst van zondag 9 februari vond de (her-)bevestiging plaats van de diverse ambtsdragers.
Ook werd afscheid genomen van Siemie Hut als ambtsdrager.

FOTOVERSLAGJE
lees meer »
 
PASTORIE DRIEBORG GEMEENTELIJK MONUMENT 15 januari 2020 PASTORIE DRIEBORG GEMEENTELIJK MONUMENT 15 januari 2020

Op 15 januari 2020 werd aan de pastorie en leerzaal op Drieborg namens de gemeente Oldambt de status van "Gemeentelijk Monument" toegekend.

Pastorie en leerzaal; tot 2018 "onze" pastorie en leerzaal:
decennialang was Kroonpolder 1 te Drieborg het “kloppend hart” van onze Protestantse gemeente Reiderland.
lees meer »
 
2019 2019
2019
 
KERST 2019 KERST 2019
Kerst in 2019
Een feest van licht.
 
lees meer »
 
LITURGISCHE SCHIKKINGEN met Advent: LICHT LITURGISCHE SCHIKKINGEN met Advent: LICHT

Het thema van de liturgische schikking dit jaar is:
Geef Licht!
 
lees meer »
 
EEUWIGHEIDSZONDAG 24 november 2019 EEUWIGHEIDSZONDAG 24 november 2019

We noemen de namen


 
lees meer »
 
SINT MAARTEN 11 november 2019 IN OOSTWOLD OF NIEUWOLDA SINT MAARTEN 11 november 2019 IN OOSTWOLD OF NIEUWOLDA

Sint Maarten lopen in Oostwold of Nieuwolda. Ook onze kerkdeuren waren open van ongeveer 17.00-20.00 uur. Voor alle kinderen stond wat lekkers klaar en de ouders konden weer even warm worden met een kop koffie of thee...;-)


 
lees meer »
 
LICHTJESAVOND 2 en 8 november 2019 LICHTJESAVOND 2 en 8 november 2019

Op Lichtjesavond denken we op een speciale manier extra aan hen die we moeten missen.
In Nieuwolda en Finsterwolde


 
lees meer »
 
STARTZONDAG als PG De Dollert 22 september 2019 STARTZONDAG als PG De Dollert 22 september 2019

Op 22 september hielden we onze eigen startdienst in Nieuw Beerta.
We begonnen gezamenlijk met een ontbijt, en aansluitend hielden we de dienst.
Met als thema 'EEN NIEUWE START'.
Niet alleen een nieuwe start wat betreft het kerkenwerkseizoen, maar vanaf dan gaan we officieel samen verder als 1 gemeente onder de naam
                   Protestantse Gemeente De Dollert.
lees meer »
 
START PG DE DOLLERT 20 september 2019 START PG DE DOLLERT 20 september 2019

FUSIE-ACTE IS GETEKEND
We zijn nu niet meer afzonderlijk
PG  Nieuwolda-Oostwold en PG Reiderland
maar we gaan samen verder als 

Protestantse Gemeente DE DOLLERT
lees meer »
 
 
 
 
DIENST VAN

17 –10  09.30 uur  
Bad Nieuweschans: 
Kerkstraat 1, 9693 EP

Voorganger pastor T. Huizing-Piersma
Organist: mw. E. de Boer

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
         

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte


 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
WIJDEKERK

 
FACEBOOK


                      
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.