Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden oktober - november, december 2023 - januari 2024

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.

Zondag 12 november
1e collecte: Kerk in Actie – kansen voor jongeren in Libanon

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid en geweld ontneemt jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst. Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, examentraining, psychosociale hulp en vaktrainingen. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.
2e collecte: kerk
3e collecte: werkgroep armoedebestrijding – kerstactie

Sinds 2021 wordt er binnen de PG Oost-Groningen een kerstactie gehouden. Mensen die het financieel erg moeilijk hebben, krijgen in december van ons een cadeaubon van een supermarkt. Zo kunnen zij zelf iets extra’s kopen voor de feestdagen! De werkgroep armoedebestrijding wil ook dit jaar graag mensen een lichtpuntje bezorgen voor de feestdagen en we hopen dat u deze actie financieel wilt ondersteunen!

Zondag 19 november
1e collecte: Hands to Help – Herbouw kerken in Pakistan

Kort geleden laaide een golf van geweld op tegen de kerken in Pakistan. Een geweldsgolf die nog steeds aanhoudt. Christenen worden bedreigd en zeker 25 kerken werden in brand gestoken. Hands to Help wil christenen in Pakistan helpen om hun kerken te herstellen en weer op te bouwen.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 26 november
1e collecte: Ziekenhuispastoraat UMCG

Patiënten die voor kortere of langere tijd in het UMCG opgenomen worden, zijn vaak ver van huis en van hun vertrouwde omgeving. Het gaat veelal om patiënten die ernstig ziek zijn en daardoor te maken hebben met levens- en geloofsvragen. Op deze moeilijke momenten kan pastoraat goed helpen en ondersteuning bieden, maar de eigen voorganger kan vanwege de afstand vaak niet of weinig komen. Het UMCG heeft daarom pastorale werkers in huis die, wanneer patiënten geestelijke ondersteuning op prijs stellen, langskomen en gesprekken aangaan. 
2e collecte: kerk
3e collecte: jeugdwerk PGOG

Zondag 3 december
1e collecte: Kerk in Actie – nieuwe kansen voor straatkinderen in Oeganda

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 10 december
1e collecte: Amnesty International

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of veroordeeld zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen zij via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. Doordat Amnesty geen financiële middelen aanneemt van overheden, zijn zij voor hun werk volledig afhankelijk van donaties. 
2e collecte: kerk
3e collecte: werkgroep armoedebestrijding – kerstactie

Sinds 2021 wordt er binnen de PG Oost-Groningen een kerstactie gehouden. Mensen die het financieel erg moeilijk hebben, krijgen in december een cadeaubon van een supermarkt. Zo kunnen zij zelf iets extra’s kopen voor de kerstdagen! De werkgroep armoedebestrijding wil ook dit jaar graag mensen een lichtpuntje bezorgen voor de feestdagen en we hopen dat u deze actie financieel wilt ondersteunen!

Zondag 17 december
1e collecte: Kerk in Actie – hulp en perspectief voor mensen zonder papieren in Nederland 

Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Mensen zonder papieren in Nederland mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven die ongedocumenteerden helpen met advies en scholing, zodat ze perspectief krijgen op hun leven.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 24 december (ochtenddienst)
1e collecte: PKN – kerstchallenge voor kinderen en jongeren

Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages uit het verhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven. 
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 24 december (kerstavonddienst Nieuwolda)
1e collecte: kerstactie van de werkgroep armoedebestrijding

Zie toelichting bij 3e collecte van 10 december
2e collecte: onkosten

Zondag 24 december (kerstavonddienst Finsterwolde)
1e collecte: Kerk in Actie – noodhulp Oekraïne

Zie toelichting onder 1e collecte van 25 december

Maandag 25 december
1e collecte: Kerk in Actie – noodhulp Oekraïne

Vallen, opstaan en weer doorgaan. De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen, de toekomst van het land. Wij helpen hen graag deze verschrikkelijke tijd zo goed mogelijk door te komen. Met opvangplekken waar ze kunnen opwarmen en spelen. Met voedsel. Met gebouwen zodat ze naar school kunnen gaan. En met psychosociale hulp om trauma’s te voorkomen of te beperken. Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. 
2e collecte: kerk
3e collecte: jeugdwerk PGOG

Zondag 31 december
1e collecte: Kerk in Actie – opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen Myanmar 

Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen, met name etnische minderheden, de grens met Thailand over gevlucht. In het grensgebied worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing door de organisatie Mae Tao Clinic. Ondanks dat de politieke en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen deze kinderen nog niet terug. Sommigen hebben geen ouders meer, veelal werken hun ouders ook als illegale arbeiders in Bangkok. Terug in dorpen in Myanmar zijn vaak ook nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen. Kerk in Actie steunt het werk van Mae Tao Clinic.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 7 januari
1e collecte: Mercy Ships

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen door middel van medische programma’s en training & voorlichting. In veel ontwikkelingslanden is de medische zorg niet toereikend. Mercy Ships vaart met speciale schepen naar deze landen en biedt hulp. Zo herstellen ze bijvoorbeeld littekens door zeer ernstige brandwonden, sluiten ze gespleten lippen en verhemeltes, voeren ze oogoperaties uit en bieden hulp bij klompvoeten. Op www.mercyships.nl/over-mercy-ships/onze-programmas/ vindt u een compleet overzicht van alle medische hulp die zij verlenen. Daarnaast leiden ze ter plaatse ook medici op, zodat de hulp door kan gaan als het schip verder vaart.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 14 januari
1e collecte: Kerk in Actie – Samen tegen armoede in Nederland

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.
De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van  voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 21 januari
1e collecte: PKN – missionair werk via pioniersplekken

Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geëxperimenteerd met en geleerd over nieuwe vormen van kerk-zijn. Via online modules over thema’s als ‘Hoe ontdekken we samen het christelijk geloof?’, ‘Hoe ontdekken we waar we als kerk van toegevoegde waarde kunnen zijn?’ en ‘Hoe bouwen we een nieuwe gemeenschap met mensen buiten de kerk?’ stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis en breed beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk-zijn en bestaande gemeenten die ‘kerk naar buiten’ willen zijn. 
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 28 januari
1e collecte: Hospice Winschoten

Het Hospice Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” waar er alles aan gedaan wordt om de gast zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen. Waar tijd en ruimte is voor alle aandacht voor de gast en zijn of haar naasten. In de laatste, terminale fase van het leven is thuis verzorgd worden niet altijd mogelijk of wenselijk. En juist dan is er behoefte aan een huiselijke sfeer, waar vanuit betrokkenheid zorg en begeleiding wordt geboden. In dat geval kan Hospice Sint Maartenhuis uitkomst bieden. 
2e collecte: kerk
3e collecte: jeugdwerk PG Oost-Groningen


 

 

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

03 - 12   9.30 uurFINSTERWOLDE C.G.Wiegersweg 1 9684 EK

Voorganger: ds. vd Werff
Organist: dhr.B. Smit

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

===============

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                          
 
KERKBALANS 2023

        

 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.