Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden februari-maart 2021

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.


Zondag 14 februari
1e
collecte: Kerk in Actie – noodhulp en rampenpreventie Ethiopië
Door klimaatveranderingen worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Oogsten mislukken, vee sterft en waterbronnen drogen op. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk wil dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen andere bronnen van inkomsten te vinden, zoals het opzetten van een restaurant of winkel, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Kerk in Actie ondersteunt de Kerk van Ethiopië bij dit werk.
2e collecte: kerk
3e
collecte: pastoraat en diensten

Zondag 21 februari
1e
collecte: Kerk in Actie – Moldavië
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Naar schatting werkt 25% van de bevolking in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en kinderen. Ook de kerken hebben hieronder te lijden. Er zijn maar weinig actieve kerkleden en weinig inkomsten. Toch zijn er in veel kerkelijke gemeenten wel diaconale initiatieven om de kinderen en ouderen te helpen. Zij krijgen daarbij steun van Moldovan Christian Aid (MCA), een organisatie die gesteund wordt door Kerk in Actie. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten en kleine christelijke organisaties met training, advies en financiën. Jongeren zien dat ze wat kunnen betekenen voor anderen, krijgen hierdoor meer gevoel van eigenwaarde. Zij krijgen een training en een deel van hen doet mee aan de summerschool. Ouderen krijgen ondersteuning en bieden jongeren een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Zo steunen jong en oud elkaar!
2e collecte: kerk
3e
collecte: bloemenfonds
Iedere zondag, ook nu er geen fysieke kerkdiesten zijn, gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.


Zondag 28 februari
1e
collecte: PKN – missionair werk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Hier delen ze het evangelie op een manier die aansluit bij waar mensen naar op zoek zijn. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt deze pioniersplekken. Ze staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want ‘oude’ en nieuwe kerken hebben elkaar nodig. Sinds 2008 zijn er zo’n 160 pioniersplekken ontstaan. Ook in de Streekgemeente Oost-Groningen zijn we bezig met het opstarten van een pioniersplek. Vanwege corona ligt het opstarten van de pioniersplek momenteel helaas stil, maar zodra het weer mogelijk is, zal dit weer opgepakt worden!
2e collecte: kerk
3e collecte: orgelfonds

 

Zondag 7 maart
1e collecte: Kerk in Actie – zending Beiroet

Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een belangrijk land. De Near East School of Theology (NEST) leidt predikanten op voor landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon. Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in Actie als docent theologie en missiologie. Ook is hij pastor voor NEST-studenten. Na hun studie keren keren de kersverse predikanten terug naar huis om daar hun eigen gemeente te leiden.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.


Zondag 14 maart
1e collecte: Kerk in Actie – ondersteuning diaconaat in Nederland

In Oost-Groningen en Limburg wordt armoede vaak doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Juist in deze regio’s zijn de kerken klein en hebben ze niet veel financiële middelen. Hoe kun je dan als diaconie iets doen voor mensen in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je bijvoorbeeld iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede? Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun diaconale taak en ondersteunt hen zonodig financieel.
2e collecte: kerk
3e collecte: verwarming gebouwen


Zondag 21 maart
1e collecte: Kerk in Actie – Een beter inkomen voor Javaanse boeren

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden van het eiland wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen.  Met steun van Kerk in Actie helpt Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk, boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten.Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. Trukajaya traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win-situatie. 
2e collecte: kerk
3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.
 

Zondag 28 maart
1e collecte: PKN – Jong Protestant

Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor míj? Met deze vraag gaan elk jaar meer dan zesduizend jongeren aan de slag als ze - in groepen - de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is gemaakt door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Door middel van allerlei opdrachten doorleven de jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is.
2e collecte: kerk
3e collecte: pastoraat en diensten

terug
 
 
 
 
ONLINE-DIENST VAN

28-02  09.30 uur

Uitzending vanuit 
OOSTWOLD

Voorganger: pastor T. Huizing
Organist: dhr. Datema

LITURGIE (eenvoudig)

LITURGIE (in een mooie presentatie)

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

1 – PKN-missionair werk
2 – Kerk
3 – Orgelfonds

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
====================

ook een online uitzending
vanuit de Vennekerk
Winschoten

Voorganger: ds. B vd Woude

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

en/of te bekijken via http://www.vennekerk.nl

liturgie

========================

 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.