Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden april-mei 2021

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.

Zondag 18 april
1e collecte: Schuldhulpmaatje Oldambt

Stichting SchuldHulpMaatje helpt mensen die in financiële nood zijn, of hierin dreigen te raken, door hen te koppelen aan maatjes die hen op weg kunnen helpen naar financiële vrijheid. SchuldHulpMaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen blijvend de baas te worden en te groeien naar maximale zelfredzaamheid en financiële vrijheid. De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een opleiding en regelmatige bijscholing. De collecteopbrengst van vandaag is onder meer bestemd voor het financieren van deze opleidingen en bijscholingen.
2e collecte: kerk
3e collecte: onderhoud gebouwen

Zondag 25 april
1e collecte: Kerk in Actie – Vrolijkheid in asielzoekerscentra in Nederland

Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars en regelaars. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders worden wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 asielzoekerscentra gerealiseerd. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. De activiteiten bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen, zodat de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei kunnen komen en hun veerkracht versterken.
2e collecte: kerk
3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 2 mei
1e collecte: Heifer

Heifer heeft als motto: Stop honger, help een boer. De manier waarop deze organisatie werkt, lijkt eigenlijk heel eenvoudig, maar heeft toch een grote impact. Zij geven bijvoorbeeld aan een arme boer een drachtige koe en vragen de boer om het eerste kalf door te geven aan een ander. Door de melk en de volgende kalveren te verkopen, kunnen de boeren hun leven sterk verbeteren. Daarnaast biedt Heifer ook trainingen waarmee kleinschalige boeren hun weerbaarheid kunnen versterken en hun opbrengsten kunnen verbeteren!
2e collecte: kerk
3e collecte: pastoraat en diensten

Zondag 9 mei
1e collecte: Kerk in Actie – Noodhulp Libanon

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Van de bijna 5 miljoen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon, Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten,  medische pakketten en hygiënepakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ze verbeteren voorzieningen voor drinkwater en sanitair. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder ondersteunt ACT Alliance vluchtelingen met een opleiding of het opzetten van een eigen bedrijfje. Want afhankelijk zijn van hulp zonder zelf iets te kunnen doen, maakt vluchtelingen nóg ongelukkiger.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

Donderdag 13 mei
1e collecte: Schuldhulpmaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot deskundige Maatjes voor mensen met (dreigende) schulden. Zij bieden praktische ondersteuning, een luisterend oor en motiveren om vol te houden. Dankzij de Maatjes slagen veel meer mensen erin om hun schulden af te lossen en daarna ook schuldenvrij te blijven. Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp krijgen bij financiële problemen van een van de opgeleide Maatjes. Daarbij maakt het niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is van de mensen die hulp vragen. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is.
2e collecte: streekdiaconie
De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij het project Schuldhulpmaatje, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas en willen we jaarlijks een ouderenreis organiseren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het financieren van al deze activiteiten.
Let op: uw bijdrage voor de collectes van deze dienst mag rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95


Zondag 16 mei
1e collecte: RDF Groningen-Drenthe

Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg RDF genoemd, steunt verschillende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchtelingenwerk, maar ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp van de bijdragen van het RDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio’s hun werk doen!
2e collecte: kerk
3e collecte: orgelfonds

Zondag 23 mei
1e collecte: Kerk in Actie – Zending Egypte

Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Tijdens een groot bijbelfestival op verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen!

Zondag 30 mei
1e collecte: ISF Oldambt

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl.
2e collecte: kerk
3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.


 

terug
 
 
 
 
ONLINE-DIENST VAN

16 – 05  9.30 uur 

uitzending vanuit
Winschoten Vennekerk
voorganger ds. Jurjen Hilverda

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

en/of te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Liturgie

en

uitzending vanuit
Scheemda

Voorganger
Ds. A. Baan

Liturgie

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Later op de dag ook te zien via deze link

=====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze zondag:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 
FACEBOOK


                      
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.