Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden juli-augustus 2022

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.

Zondag 17 juli
1e collecte: HipHelpt Oldambt

Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. We kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Praktische hulp, maar ook sociale hulp - want iedereen heeft behoefte aan een praatje op z’n tijd! Meestal krijgen we die hulp van familie en vrienden, maar niet iedereen kan daar op terugvallen. HipHelpt biedt dan uitkomst. Zij koppelen mensen die hulp nodig hebben aan mensen die hulp willen bieden. De streekdiaconie start samen met andere kerken uit de regio ook in het Oldambt HipHelpt op. De collecte opbrengst is onder meer bestemd voor het trainen van helpdesk medewerkers en coördinatoren en voor het onderhouden van de website en de app.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

Zondag 24 juli – dienst in Winschoten
Zondag 31 juli – dienst in Scheemda
Zondag 7 augustus – dienst in Midwolda
Zondag 14 augustus – dienst in Winschoten
Zondag 21 augustus – dienst in Scheemda

Zondag 28 augustus
1e collecte: Voedselbank Oldambt

Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken uit onze samenleving. De voedselbank Oldambt is onder meer actief in Bad Nieuweschans (Rehoboth) en Beerta ( vanuit de kerk ). De voedselbank is een initiatief vanuit de kerken in de omgeving en deelt voedselpakketten uit aan gezinnen die het niet zo breed hebben doordat ze werkeloos zijn, door ziekte niet meer kunnen werken of een één ouder gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen die op of onder het bijstands niveau leven.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

Zondag 4 september
1e collecte: Kerk in Actie – Een volwaardige plek voor mensen met een beperking in Myanmar

Gezinnen in Myanmar met een gehandicapt kind of gehandicapte volwassene zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt deze gezinnen niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het vinden van werk. Daarnaast krijgen lokale kerken en gemeenschappen voorlichting en training over hoe zij mensen met een beperking een volwaardige plek kunnen bieden en hen diaconaal kunnen ondersteunen.
2e collecte: kerk
3e collecte: uitstapje met de streekdiaconie

Op woensdagmiddag 14 september organiseert de streekdiaconie een reisje voor iedereen binnen de streekgemeente die hieraan mee wil doen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor een bijdrage in de kosten van dit uitstapje.

 

terug
 
 
 
 
STREEKDIENST VAN

14 - 08  09.30 uur Marktpleinkerk
Winschoten, Marktplein 1 9671 AZ
Voorganger: ds. B vd Woude

ZOMERDIENST
VIERING HA
Koffie na


De dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link
en/of te bekijken via Marktpleinkerk

Liturgie

================
Geplande Collectes 
voor deze dienst:

streekgemeente
streekdiaconie
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.