Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden maart - april 2023

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.


Zondag 5 maart
1e collecte: Kerk in Actie – samen Bijbellezen in Palestina

Palestijnse christenen vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Gemeenteleden krijgen meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar oplossingen. 
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 12 maart
1e collecte: Kerk in Actie – omzien naar gevangenen in Nederland

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Exodus, partner van Kerk in Actie, organiseert bijvoorbeeld speciale herfstkampen. Tijdens deze midweek kunnen kinderen tussen de 8 en 15 jaar hun gedetineerde ouder meerdere dagen opzoeken in de gevangenis en samen activiteiten doen. 
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 19 maart
1e collecte: PKN – ondersteuning Kliederkerk

Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 26 maart
1e collecte: Kerk in Actie – kansen voor jongeren in Bangladesh

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden jongeren uit India aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren een leerwerktraject aanbieden, bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van witgoed, elektronica of motorfietsen, computerspecialist, kleermaker, goudsmid of meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training in ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen starten.
2e collecte: kerk
3e collecte: eigen jeugdwerk

Zondag 2 april
1e collecte: PKN Kinderen en Jongeren - PaasChallenge

Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, leven de jongeren zich in in de karakters uit het paasverhaal. Door middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ dood en opstanding en denken ze na over het einde van kwaad en duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 9 april
1e collecte: Kerk in Actie – Help kwetsbare mensen in Moldavië

Vanwege de grote armoede en werkloosheid in Moldavië zien veel mensen in Moldavië geen andere mogelijkheid dan voor korte of langere tijd in het buitenland te gaan werken. Dat betekent dat veel kinderen en ouderen alleen achterblijven. Hoewel kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen ze er voor deze kwetsbare kinderen en ouderen zijn. Moldovan Christian Aid (MCA) ondersteunt kerkelijke gemeenten bij diaconale initiatieven en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen. Dit werkt aan twee kanten: zo zijn jong én oud wat minder alleen! Kerk in Actie ondersteunt MCA, zodat zij hun belangrijke werk kunnen doen.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 16 april
1e collecte: Classicaal Diaconaal Fonds – Diaconaat in de regio

In Oost-Groningen zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Kerken in Oost-Groningen zoeken hoe zij een antwoord kunnen geven op de grote armoede in hun omgeving. Die armoede wordt veelal doorgegeven van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn vaak geen voorzieningen voor jongeren om uitgedaagd of opgevangen te worden. Juist in deze regio zijn de kerken klein. Hoe kun je dan als diaconie toch iets doen voor een grote groep mensen die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien in armoede en weinig perspectief hebben op een betere toekomst? De Classis Groningen-Drenthe heeft een diaconaal consulent aangesteld om de 35 plaatselijke diaconieën te ondersteunen en te inspireren. 
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 23 april
1e collecte: ISF Oldambt

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie

Zondag 30 april
1e collecte: Liudgerstichten

In 1989 werd de Liudgerstichten opgericht met als doel het stimuleren van de belangstelling voor en de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden. De stichting coördineert verschillende werkgroepen en commissies die zich bezighouden met vertalen van bijbelteksten, liederen en onderdelen uit de liturgie. Daarnaast verzorgt de stichting zo’n 60 tot 70 Grunneger Dainsten per jaar.
2e collecte: kerk
3e collecte: eigen jeugdwerk

 

terug
 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2023Doet u mee?
Kijk HIER voor meer informatie
 
 
DIENST VAN 

26 –03  9.30 uur 

5e zondag 40-dagentijdFinsterwolde, Wiegersweg 1
voorgangerds. GW vd Werff
organist: mw. E. de Boer

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

===================

 
DIENST VAN

19 – 03  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1
Voorganger ds. S. Hiemstra
organist: dhr. B. Smit

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.