Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden juli-augustus 2021

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.


Zondag 4 juli
1e
collecte: Kerk in Actie – Actie Vakantietas
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes en tegoedbonnen is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom. Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten, waaronder de Streekgemeente Oost-Groningen, deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Met de opbrengst van deze collecte financieert Kerk in Actie onder meer de rugzakjes. De plaatselijke gemeenten zorgen zelf voor de inhoud van de tasjes.
2e collecte: kerk
3e
collecte: bloemenfonds
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 11 juli
1e
collecte: Kerk in Actie – noodhulp corona
De gevolgen van corona zijn op verschillende plekken in de wereld verwoesten. De situatie in India is een voorbeeld van wat er kan gebeuren als er niet sneller wordt gevaccineerd. Om te voorkomen dat de ramp zich in deze mate uitbreidt naar omringende landen, maar ook naar Afrika en de rest van de wereld, is het nodig om nú in actie te komen.
Kerk in Actie en samenwerkende hulporganisaties slaan de handen ineen met ‘Samen in actie tegen corona’. Het geld dat met deze landelijke actie wordt opgehaald, is voor medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben beschermende kleding en goede vaccinatiematerialen nodig.
2e collecte: kerk
3e
collecte: diaconie plaatselijk
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

Zondag 18 juli – let op: streekdienst in Winschoten
Bijdragen voor deze collecten kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95
1e
collecte: ISF-Oldambt
Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële steun. Zie voor meer informatie www.isf-oldambt.nl.
2e collecte: streekdiaconie
De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij het project Schuldhulpmaatje, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas en willen we jaarlijks een ouderenreis organiseren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het financieren van al deze activiteiten.

Zondag 25 juli – let op: dienst in Scheemda
1e collecte:
2e collecte:
3e collecte:

Zondag 1 augustus
1e
collecte: Tuma Viela / Adwuma Ye
In 2010 richtte de Nederlandse Ellen Seldenthuis via stichting Adwuma Ye in Ghana “Tuma Viela” op, een werkplaats waar vrouwen en werkloze jongeren een kans krijgen zich te ontplooien en een eigen inkomen te verdienen. Een van de vrouwen die hier werkt, is de verstandelijk gehandicapte Samiatu. Twee jaar geleden is zij onderweg naar de werkplaats verkracht en zwanger geraakt. Ze heeft een zoontje gebaard en haar ouders zouden voor haar en de baby zorgen totdat Samia weer zou kunnen werken. Nu is Samia haar moeder recent overleden en de oude vader staat er nu alleen voor. De stichting heeft besloten om Samia en Somed elke morgen met een tuk-tuk op te laten halen, zodat ze veilig naar de werkplaats kunnen komen. Zo kan de vader van Samia weer aan het werk, kan Samia weer haar geld verdienen bij Tuma Viela en komen ze allemaal meer onder de mensen (ze wonen erg afgezonderd). De collecte van vandaag is bestemd voor het betalen van de tuk-tuk voor de komende periode (de kosten per maand zijn ongeveer € 25,-).
2e collecte: kerk
3e
collecte: bloemenfonds
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 8 augustus – let op: streekdienst in Winschoten
Bijdragen voor deze collecten kunnen overgemaakt worden op het rekeningnummer van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95
1e
collecte: Shower Power
De coronacrisis en de toegenomen onveiligheid voor vrijwilligers door aanvallen van reactionaire knokploegen, dwongen ShowerPower om de bakens te verzetten. Het badhuis moest dicht en het geld dat ongebruikt dreigde te raken werd onmiddellijk ingezet om kleine Griekse organisaties te ondersteunen die nog wel hun werk kunnen doen. ShowerPower heeft door haar jarenlange ervaring op Lesbos een goed netwerk en maakt daar nu gebruik van om kansrijke projecten te selecteren. Regelmatig contact, soms meerdere keren per dag, zorgt ervoor dat de mensen van ShowerPower steeds goed op de hoogte van de werkelijke noden zijn.
2e collecte: streekdiaconie
De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij het project Schuldhulpmaatje, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas en willen we jaarlijks een ouderenreis organiseren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het financieren van al deze activiteiten.

Zondag 15 augustus – let op: dienst in Winschoten
1e
collecte: diaconie
2e
collecte: kerk

Zondag 22 augustus
1e
collecte: Schuldhulpmaatje Oldambt
Stichting SchuldHulpMaatje helpt mensen die in financiële nood zijn, of hierin dreigen te raken, door hen te koppelen aan maatjes die hen op weg kunnen helpen naar financiële vrijheid. SchuldHulpMaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen blijvend de baas te worden en te groeien naar maximale zelfredzaamheid en financiële vrijheid. De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een opleiding en regelmatige bijscholing. De collecteopbrengst van vandaag is onder meer bestemd voor het financieren van deze opleidingen en bijscholingen.
2e collecte: kerk
3e collecte: onderhoud gebouwen

Zondag 29 augustus
1e
collecte: Beautiful Kidz Namibia
In september 2017 kwam Tirza van Faassen bij ons tijdens het koffiedrinken vertellen over het werk van de organisatie Beautiful Kidz Namibia en ook dit jaar willen wij deze organisatie steunen. In hun dagopvangcentra  in Windhoek en Ovitoto bieden zij steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het dun bevolkte land Namibië (2 miljoen inwoners) telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. De hulp die Beautiful Kidz biedt, betreft onder meer: kleuterschool, opleiding voor kleuterschoolleidster, bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd, jeugdclubs en wijkwerk.
2e collecte: kerk
3e
collecte: orgelfonds

 

  

terug
 
 
 
 
REGIODIENST VAN

01 – 08  9.30 uur OOSTWOLD Goldhoorn 8
Voorganger:  pastor T.  Huizing-Piersma

ZOMERDIENST VAN
PG De Dollert, PG PG Meeden en PG Midwolda
KOFFIE na de dienst

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Vooraf aanmelden kan bij scriba Jan Drewel via de  mail of tel. 06-12860823

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
WIJDEKERK

 
FACEBOOK


                      
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.