Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
DIENST VAN SAMENGAAN 29 januari 2023 DIENST VAN SAMENGAAN 29 januari 2023
    
         Op zondag 29 januari 2023 hielden we in De Ontmoeting te Scheemda de dienst van samengaan van de Protestantse Gemeenten De Dollert, Meeden, Midwolda, Scheemda e.o en Winschoten.
Nu zijn we de  
Protestantse Gemeente Oost Groningen


Er was een mooie liturgie
Voorgangers pastor Tineke Huizing - Piersma, ds Richard Offringa, ds Bert van der Woude en ds Gert Wybe van der Werff leidden ons door de dienst

en

m.m.v. de cantorij Winschoten en CantoRei De Dollert o.l.v. Victor Verhoef-Harms.

met

          

Watze Bokma als ouderling van dienst 

enmw. Hennie de Vries op het orgel.wat mooi met zovelen te mogen zingen!

met de kinderen werd uitgebeeld dat je met 5 apart minder voor elkaar krijgt dan wanneer je met 5 samengaat; 
5 HANDEN SAMEN
                  
De overdenking, n.a.v. Mattheus 5, de Bergrede:  "gelukkig wie....."
"BARMHARTIGHEID, verspreiden om ons heen", ook als nieuwe gemeente!
                
Na de preek wat officiele handelingen: 
de laatste handtekeningen van samenvoeging zijn afgelopen vrijdag gezet bij de notaris 

dus kon de Streekkerkenraad uit haar functie worden ontheven en werd ze bedankt voor al hun (voorbereidende) werk;

werd Mark Hage uit Hongerige Wolf  benoemd als ouderling in de nieuwe kerkenraad;
               


en kon de nieuwe kerkenraad worden voorgesteld, 

alle windstreken van onze regio zijn daarin vertegenwoordigd

Aan het eind van de dienst werd Jenneke Span bedankt, zij heeft ons tijdens het hele proces begeleid.
Voor haar een echte Groninger Kroon,

dat deze maar veel vrucht mag dragen,
zoals we dat ook hopen voor onze nieuwe gemeente!

Na afloop was er natuurlijk koffie/thee met wat lekkers.            


daar werd door velen van genoten

intussen ook nog een groepsfoto van de nieuwe kerkenraad

en
wat een prachtig liturgisch bloemstuk gemaakt door Ludolf en Catrien Niemeijer:
                  
De gebogen takken staan voor de verbinding van de vijf kerken in de nieuwe Protestantse Gemeente Oost-Groningen.
De rode rozen symboliseren de daadkracht binnen de Protestantse Gemeente Oost-Groningen
Het gipskruid symboliseert de gemeenteleden binnen deze Protestantse Gemeente, wat een kleurrijk geheel geeft.
===========================

een fijne dienst,
met mooie liederen en woorden; 
een goede start van een gezamenlijke toekomst!
 
terug
 
 
 
 
DIENST VAN BAD NIEUWESCHANS: 

28-04   09.30 uurBAD NIEUWESCHANS: 
Kerkstraat 1, 9693 EP
 
Voorganger: pastor Tuma 
Organist: dhr. D. Wubs

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
 
====================       

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.
==========================

 
 
DIENST VAN NIEUWOLDA,

21 – 04  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1

Koffie na de dienst

Voorganger ds. B. Altena
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en tot 2 weken later) te beluisteren via 
deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen MAIL
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.