Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
START PG DE DOLLERT 20 september 2019 START PG DE DOLLERT 20 september 2019
FUSIE-ACTE IS GETEKEND
We zijn nu niet meer afzonderlijk
PG  Nieuwolda-Oostwold en PG Reiderland
maar we gaan samen verder als 

Protestantse Gemeente DE DOLLERT

 
Maandenlang heeft een groepje uit beide kerkenraden de stappen doorgesproken, zijn de stukken verzameld, moest er bij de diverse instanties informatie worden ingewonnen, contact worden onderhouden met de notaris, lijsten worden afgewerkt, er moesten handtekeningen worden verzameld, grenzen worden vastgesteld; dit alles met veel overlegmailtjes en app-verkeer.
Toen we van de notaris groen licht kregen om te mogen tekenen was er algemene opluchting.
Op vrijdag 20 september om 10.00 uur was het zover: 
Beide kerkenraden kwamen samen bij de notaris voor het tekenen van de FUSIE-ACTE:
Een kopje koffie, controleren legitimatiebewijzen, voorlezen van belangrijke passages......

handtekeningen plaatsen, gefeliciteerd, gefeliciteerd........en klaar! 
KLUS GEKLAARD. Dat was alles....
In 20 minuten was het gebeurd en stonden we buiten.

ALS 1 KERKENRAAD
 BLIJE GEZICHTEN

Nu moeten veel zaken gestroomlijnd en op elkaar afgestemd gaan worden (denk aan ledenadministratie, bankrekeningnummers, indeling Vlechtwerk, websites, preekvoorziening, en meer..). 
Dit proces zal gaandeweg gestalte krijgen. Het ene onderdeel zal makkelijker gaan dan het andere, maar we hebben goede moed. 
Samen verder.
 
terug
 
 
 
 
ACTIE KERKBALANS 2023Doet u mee?
Kijk HIER voor meer informatie
 
 
DIENST VAN 

26 –03  9.30 uur 

5e zondag 40-dagentijdFinsterwolde, Wiegersweg 1
voorgangerds. GW vd Werff
organist: mw. E. de Boer

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

===================

 
DIENST VAN

19 – 03  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1
Voorganger ds. S. Hiemstra
organist: dhr. B. Smit

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.