Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
KERK FINSTERWOLDE  KERK FINSTERWOLDE 

        

De huidige vorm van de kerk dateert van 1586/1587. Het kruis werd weggebroken, het gebouw werd 5½ meter verlaagd en er werd een koor aangebouwd.
In 1970 is de kerk grondig gerestaureerd. Hierbij is onder meer het meubilair uit het koorgedeelte weggehaald en is het koor het liturgisch centrum geworden.
Tot 1825 was het algemeen gebruikelijk dat belangrijke personen in de kerk werden begraven. Daarna is dat bij wet verboden.
Zo vinden we in het koor van de kerk diverse grafzerken. Er is ook een grafkelder te vinden.
Boven de toegangsdeur van de kerk staat vermeld:
"Leer hier Uw hoogen stand / Uw waarde als mens beseffen en tracht door Jezus Geest / U daartoe op te heffen."
De kerk bezit een orgel uit 1807-1808 van de bekende orgelbouwer H.F. Freytagh.
De kerkbanken stammen uit de vroege negentiende eeuw en zijn van eikehout. Op de herebank aan de noordzijde zien we het wapen van de boerenfamilie Heddema uit Finsterwolde. Het wapen laat het jaartal 1813 zien.
De versierde preekstoel is waarschijnlijk van rond 1806.

Los van de kerk staat de toren uit 1820/1822, gebouwd naar een voorbeeld van Sant Georgio in Venetië. Hier stond voorheen een lage houten toren uit 1663.
De eerste steen werd gelegd op 16 juni 1820 door kerkvoogd D.G. Garrelds en zijn echtgenote O.J. Takens. De toren is gebouwd op 96 geheide palen van 18 tot 28 voet lengte. De hoogte van de toren is 152½ voet. Op de spits van de toren staat in plaats van een haan een paard.

De toren behoorde bij de N.H.-kerk en is in 1963 door de gemeente Finsterwolde overgenomen en in 1967 gerestaureerd voor fl. 73.000 

In 2012 verkeerde het kerkgebouw in een zeer matige staat van onderhoud. Als grootste probleem kon het wegzakken van de vloer vanuit het middenpad worden genoemd. Hierdoor helde het monumentale interieur, dat tegen de buitenmuur is gesitueerd, sterk naar voren en trok los. De vloer werd ingrijpend gerestaureerd d.m.v. een palenfundering om verder onheil in de nabije toekomst te voorkomen. 
Om deze klus te klaren werd het volledige inventaris verwijderd. Ook werd er centrale verwarming aangeelegd en waar nodig werd ook het interieur hersteld en geverfd.

Via deze link komt u bij een ooit gevonden briefje... 

Een verhaal over de grafstenen, uitgezocht door Ietje de Graaf

Het predikantenbord

Meer informatie over kerk en toren.

Diverse interieurfoto's van Arjen Niemeijer van KerkinBeeld                    

                 


 

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

26 – 06  09.30 uur Nieuwolda, Kerksingel 1
Voorganger ds. GW vd Werff
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.