Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
GEDACHTENISZONDAG 20 november 2022 GEDACHTENISZONDAG 20 november 2022

Zondag 20 november was het gedachteniszondag, ook wel eeuwigheidszondag genoemd.
In de dienst  in Finsterwolde dachten we aan de mensen die ons het afgelopen jaar of eerder ontvallen zijn.

Er was een mooie bloemschikking 

De schikking is zo opgebouwd dat er uit een dode stronk toch weer nieuw leven komt. De zes witte bloemen zijn de mensen die ons zijn voorgegaan.
Het blad van de vingerplant stelt de hand van God voor waarin zij zich nu geborgen mogen voelen.
Verder is er klimop ( Hedera) in verwerkt wat een symbool van trouw is.
(Het leven van Christus dat altijd groen blijft)
Ook zijn er een paar olijftakjes in verwerkt wat een teken van verzoening is.
De siergrassen staan voor samenzijn en vebinding.

Op het grote witte hart zijn kleine hartjes gemaakt waarin de namen staan van de mensen die overleden zijn.
bij het hart staat ook een Aronskelk, wat een teken is van bescheidenheid, zuiverheid en rouw.
 
Jouw naam klinkt door de ruimte, springt op in mijn gemoed.
Jij zit in heel mijn wezen, tot ik jou weer ontmoet.
In leven en in sterven, blijf jij mij zo nabij.
Het Licht voor jou te branden vertroost en maakt me blij.
Nog één keer te gedenken, jouw naam, je beeltenis,
en bijna zeker weten dat sterven.......leven is.
Jouw naam klinkt op het ritme van vleugels vederlicht.
Door engelen gedragen kwam jij in  't eeuwig licht.
 
 Er was voor iedereen de gelegenheid om een kaarsje te branden om iemand te herdenken.
 

De kinderen hadden hun eigen lichtjes gemaakt en konden die bij de andere lichtjes zetten.
 
 
 
psalm 91a:1
Wie in de schaduw Gods mag wonen,
hij zal niet sterven in de dood.
Wie bij hem zoekt een onderkomen
vindt eenmaal vrede als zijn brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om hem heen als vriend.
En Hij verlost hem van het kwade,
opdat hij eens geluk zal zien.

 
terug
 
 
 
 
DIENST VAN BAD NIEUWESCHANS: 

28-04   09.30 uurBAD NIEUWESCHANS: 
Kerkstraat 1, 9693 EP
 
Voorganger: pastor Tuma 
Organist: dhr. D. Wubs

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
 
====================       

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.
==========================

 
 
DIENST VAN NIEUWOLDA,

21 – 04  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1

Koffie na de dienst

Voorganger ds. B. Altena
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en tot 2 weken later) te beluisteren via 
deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen MAIL
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.