Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
GESPREKSGROEPEN, VORMING EN TOERUSTING GESPREKSGROEPEN, VORMING EN TOERUSTING

Bijbelkring Bad Nieuweschans 
heeft bijeenkomsten in Rehoboth. Met ds. vd Werf mfaandelijks op een donderdag om 14.00 uur  nadenken, lezen en leren over een bijbelboek.

Bijbelkring Beerta/Finsterwolde 
heeft bijeenkomsten in de Tjamme in Beerta. Met ds. vd Werf mfaandelijks op een dinsdag om 14.00 uur  nadenken, lezen en leren over een bijbelboek.

vorig seizoen:
In de Bijbelgespreksgroepen in Rehoboth in Bad Nieuweschans en in de Tjamme in Beerta hebben we eerst het boekje Ruth gelezen. Het verhaal dat zich voornamelijk afspeelt rond de gerstoogst bracht bij de deelnemers veel verhalen naar boven over hoe het hier vroeger toeging bij de oogst. Het blijft een prachtig verhaal over trouw tussen mensen en de trouw van God aan mensen die daarin doorklinkt .

In Rehoboth zijn we daarna verder gegaan met het boekje Esther; een verhaal waarin de al eeuwenlang plaatsvindende Jodenvervolging weerspiegeld wordt, maar dat nu eens wel goed afloopt. De laatste keer lazen we uit Spreuken 31 het loflied op de sterke vrouw (voorheen luidde het opschrift: op de degelijke huisvrouw), waarbij we ook wel pret hadden over de beschrijving.

In de Tjamme volgden we na Ruth  de Eerste brief van Johannes. In deze brief lijkt de schrijver nog eens de kern samen te vatten van het evangelie naar Johannes dat, naar we aannemen van dezelfde schrijver is. De brief beschrijft prachtig de liefde van God die we door Jezus Christus hebben leren kennen. Het vertelt ons ook hoe de liefde de draagster kan zijn van de gemeenschap.

In seizoen 2023-2024 gaan we aan de gang met gelijkenissen van Jezus. De eerste gelijkenis die we lezen gaat over het goede horen: de gelijkenis van de zaaier in Marcus 4:1-20. Bereid zijn om goed te luisteren is immers een voorwaarde om alle woorden van Jezus, waaronder zijn gelijkenissen, goed te verstaan!
De eerste keer in de Tjamme in Beerta is dinsdagmiddag 19 september 14.00 uur en in Rehoboth in Bad Nieuweschans op donderdag 21 september om 14.00 uur.

Gespreksgroep:  Speurtocht geloven
In deze gespreksgroep gaan we een speurtocht aan door het menselijk bestaan als christen in deze wereld. Dit seizoen kunnen alle ons boeiende vragen aangaande het leven met elkaar aan bod komen. Samen willen we erover nadenken, wat de bijbelse en/of  christelijke traditie in deze tijd kan betekenen. De avonden zijn om beurten bij de deelnemers thuis. Meedenkers zijn altijd welkom. Volgens traditie beginnen we in september met een etentje .
Informatie bij Christien Meijer (0597-331465) 

 

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

01 – 10  10.00 uur 

KSG-dienstOOSTWOLD
sporthal De Rietkraag, 
Binnenlanden 52, 9682 NB

Kerk-School-Gezinsdienst

thema:  
“Bij mij thuis”


Voorganger Ds. vd Werff
m.m.v. muziekgroepje dwarsfluit, keyboard en gitaar
en kinderen van de basisschool

Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief
 
 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
KERKBALANS 2023

 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.