Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
LITURGISCHE SCHIKKINGEN november december 2023 LITURGISCHE SCHIKKINGEN november december 2023

Vanaf GEDACHTENISZONDAG 26 NOVEMBER 2023 iedere week hier een nieuwe schikking.
Afgesloten met de laatste van 25 December, KERSTMORGEN

Het thema van deze schikkingen is dit jaar “Ga mee!”

KERSTMORGEN 25 DECEMBER 2023
 
Kerst,
Vier weken lang hebben we een pelgrimstocht gemaakt, een lange zware tocht door onherbergzaam land. De schikking heeft ons door de wegwijzer een richting gewezen, een levensweg om het goede te doen, kuilen te dichten, maak recht de weg van de Heer.
Vandaag leidt die weg ons naar Betlehem.  Ook Jozef ging, samen met Maria op weg om zich te laten inschrijven, Lucas 2:4. Ze moesten wel, iedereen moest zich laten inschrijven in de stad waar hij vandaan kwam. Voor Jozef is dit Betlehem, de geboortestad van koning David. Door Jozef moest ook zijn hoogzwangere  vrouw Maria mee met alle risico’s van dien. Stel je eens voor, hoe zouden wij ons voelen? Ook in deze tijd zien wij  mensen op zoek naar een plek, een onderdak, hebben wij nog een plek in de herberg?
Zou jij Jozef willen zijn, hoe zou je je voelen. Door hem krijgt het kerstkind een koninklijke afkomst. Jezus is het koningskind uit het geslacht van David.
In de quirlande zijn vandaag  gouden accenten en feestelijke lichtjes aangebracht.
De ster wijst ons de weg naar de geboorte van het koninklijk kind. Een hoopgevende toekomst voor alle mensen.


4e ADVENT 24 DECEMBER 2023
 Op deze 4e adventszondag is de 4e adventskaars aangestoken…
Het thema is Dienstbaar 
Dagtekst:
‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’ (Lucas 1:38)

De richting van de wegwijzer wijst naar boven. 
Maria gelooft de engel, gelooft het verhaal van God.
De kleuren van Maria zijn wit en blauw. Wit als symbool voor het reine en blauw als kleur van het hemelse.
Op de guirlande is de viburnum, de blauwe bes verwerkt. De bes symboliseert de vruchtbaarheid.
Als witte Mariabloem is de cyclaam gebruikt 
De cyclaam symboliseert de dienstbaarheid van Maria. De bloem van de cyclaam bloeit naar beneden 
(stamper en meeldraadjes zitten aan de onderkant). Daarom symboliseert de cyclaam de dienstmaagd.
 De klimop symboliseert de trouw van God aan de mensen.
De groene kleur in de guirlande,  is de kleur van dat wat kan komen, de hoop in de toekomst.
“Ontmoetingen onderweg
Verdiepen de gedachten
Maria, meisje, zwanger
Van hemelse lichtheid”
Lied bij de schikking: lied 448: 1, 7 (oefenlied)


3e ADVENT 17 DECEMBER 2023
 


De derde adventsweek; De bruidegom komt
(Johannes 3:22-30) ‘Wie de bruid heeft, die is de bruidegom’

Vorige week hoorden we de oproep van Johannes om ons levenspad recht te maken voor de Heer. Deze week horen we waarom dit belangrijk is. We zijn op weg naar een bruiloft. De leerlingen van Johannes zijn jaloers dat "de man aan de overzijde van de Jordaan" meer dopelingen heeft dan hun meester. Ze vrezen de concurrentieslag te verliezen. De reaktie van Johannes is groots. "Hij moet groter worden en ik kleiner". Waarom? Omdat Hij niet de bruidegom is maar slechts de vriend van de bruidegom. Wie de bruid van de bruidegom is? Al diegenen die meegaan en de weg van de Heer rechtmaken. Allen die zich laten dopen, kuilen dichten en zich inzetten voor het recht van God. De bruidegom komt hen tegemoet.

De richting van de wegwijzer wijst naar rechts. Johannes verwijst naar een hoopvolle toekomst met Jezus. De hoop wordt gesymboliseerd door de lichte kleuren van de guirlande.
De guirlande is gemaakt van verschillende materialen zoals Helichrysum italicum (Kerryplant), Ijslandse of rendiermos, Symphoricarpes (Sneeuwbes) takjes van de Juniperus (Jeneverbes). De Jeneverbes heeft ook nog een ontsmettende werking.
Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest
 
Derde kaars, ontsteek je licht,
God geeft ons een beter zicht.
't Donker kan niet meer verhullen,
wat Gods dag ons gaat onthullen.


2e ADVENT 10 DECEMBER 2023
 
 

De tweede adventsweek gaat over vrede en recht: Johannes 1:23 Maak recht de weg van de Heer.
Ga mee, Trek je goede wandelschoenen aan voor een lange zware pelgrimstocht door een  kaal en onherbergzaam land.
Johannes, de voorloper van Jezus, roept zijn volgelingen op zich aan te sluiten bij de pelgrimsstoet.
Hij geeft hen ook een opdracht mee voor onderweg: ”maak recht de weg van de Heer."
De profeet Jesaja roept zijn hoorders op om kuilen te dichten.
Concreet door hun levensweg recht en effen te maken. Ofwel om het goede te zoeken en op te komen voor vrede en gerechtigheid.
Gaten en kuilen in je leven vertragen de komst van de Messias.
Vandaar de oproep van Johannes: ga mee, dicht de kuilen , maak je levensweg begaanbaar voor de Heer.

De guirlande met het touw daaraan verbeelden de levensweg.
De  richting van de wegwijzer wijst naar links.
Johannes verwijst naar de toekomst met Jezus, daarmee staat Johannes links van Jezus.
De  guirlande is gemaakt van het blad van de thuja en conifeer, de levensboom.
Het zijn groen blijvende, geurende bomen wat de onsterfelijkheid symboliseert.
De aromatische olie heeft een rustgevende uitwerking op mensen, een levenselixer
 voor op reis.
We zijn op weg
Gaan door water en over land
Levenspad met goede bedoelingen
Ga mee!


1e ADVENT 3 DECEMBER 2023 Finsterwolde 
De basis van de schikking symboliseert het zoeken van de weg, om op weg te gaan.
Dat is te zien aan de wegwijzer. Iedere week wijst hij een andere richting aan. Samen zullen ze met Kerst een ster vormen. Het touw wijst naar de weg die we gaan.

De zon verduistert, de maan geeft geen licht meer, sterren vallen uit de hemel en hemelse machten wankelen.
Dan zal men de Mensenzoon zien komen.

Het is  de eerste advent. We lezen in Marcus 13:24-26 
We richten ons deze weken op de geboorte van Jezus. De hele wereld maakt zich op om het kerstfeest te vieren.
Kerst moet uitbundig gevierd worden. De tekst lijkt roet te strooien in het exclusieve eten dat op het kerstmenu staat.
De bijbelverzen zijn huiveringwekkend. De profeet Daniel zag het al voor zich: een mens door God gezonden met alle macht in hemel en op aarde.
Ga je meer naar Bethlehem? Daar laat de Mensenzoon zich vinden.

De richting van de wegwijzer wordt naar beneden gericht.
De mensenzoon zal van God gezonden zijn. De weg die we gaan is donker.
De guirlande is gemaakt van beukenblad, beukennootjes en ander herfstmateriaal.
Als je onder de beuk doorloopt, die mooie en vaak oude boom, dan voel je je klein en nietig.
De beuk verbindt de aarde met de hemel. De gedroogde materialen herinneren ons aan de tijd waarin het licht was, herinneringen aan de zomer.
We gaan op weg
In het duister
Waar herinneringen
Richting geven

We zingen lied 448:1

Het volk dat wandelt in het duister
zal een groot licht zien, een groot licht
Hef naar de hemel uw gezicht,
met opgeheven hoofden luister.


GEDACHTENISZONDAG 26 NOVEMBER 2023
 

De schikking is opgebouwd uit een dode boomstronk die weer uitbot en tot nieuw leven gaat komen. Het leven breekt door de dood met witte bloemen en groene levenskracht.
Verschillende bloemen en planten zijn in dit bloemstuk verwerkt o.a.
Witte anjers, zij verbeelden liefde en lijden
Hulst, zij staan voor vreugde en licht
Gipskruid, verwarring en onrust
Laurier, overwinning
De buxus staat voor eeuwigheid en verrijzenis van Christus
En takjes van de olijf betekenen vrede en verzoening.
Het witte koord is een teken van verbondenheid met hen die gestorven zijn, een schakel van liefde.  Zij leven voort in ons leven en zijn nu geborgen bij God. 

Hoop,
Een verborgen begin, verdiept, geworteld
Een stronk loopt uit, een nieuwe loot aan een oude stam
Kwetsbaar leven komt tot bloei.
 
Als de donkere nacht van 't verdriet
om ’t verlies je overvalt als 'n overval.
Als je in je levensboot alleen verder moet
beroofd van wie jouw liefste en warmste licht was,
dan word je zoeker naar licht en troost,
tastend als 'n blinde, beroofd van licht.
Als je liefste licht sterft, sterf je mee en word je ondergedompeld
in 't donkere water van 't verdriet.
Als die dingen gebeuren, ontsteek dan dit licht,
omdat ons beloofd is dat de nacht zal overgaan
in troostend ochtendlicht
Jens Declercq

 
terug
 
 
 
 
DIENST VAN BAD NIEUWESCHANS: 

28-04   09.30 uurBAD NIEUWESCHANS: 
Kerkstraat 1, 9693 EP
 
Voorganger: pastor Tuma 
Organist: dhr. D. Wubs

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
 
====================       

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.
==========================

 
 
DIENST VAN NIEUWOLDA,

21 – 04  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1

Koffie na de dienst

Voorganger ds. B. Altena
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en tot 2 weken later) te beluisteren via 
deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen MAIL
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.