Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
PRIVACY PRIVACY


Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van Protestantse Gemeente De Dollert.

contactpersoon website Protestantse Gemeente De Dollert
Klinkerweg 17
9684 AA
Finsterwolde
websitededollert@outlook.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Protestantse Gemeente De Dollert kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Protestantse Gemeente De Dollert, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Protestantse Gemeente De Dollert verstrekt. Protestantse Gemeente De Dollert kan de door u verstrekte persoonsgegevens verwerken, zoals uw naam, adres, tel.nr, emailadres ed.

Waarom zijn deze gegevens nodig

Protestantse Gemeente De Dollert verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard Is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

Protestantse Gemeente De Dollert verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We verwerken de gegevens voor de volgende doelen:

Deels omdat we dat wettelijk verplicht zijn en om onze taak als kerk te kunnen uitvoeren. Foto’s worden gebruikt om sfeer te geven aan onze website en kerkblad. 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Protestantse Gemeente De Dollert worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Protestantse Gemeente De Dollert kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Protestantse Gemeente De Dollert doet niets met deze gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar "Protestantse Gemeente De Dollert". Deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

terug
 
 
 
 
DIENST VAN BAD NIEUWESCHANS: 

28-04   09.30 uurBAD NIEUWESCHANS: 
Kerkstraat 1, 9693 EP
 
Voorganger: pastor Tuma 
Organist: dhr. D. Wubs

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
 
====================       

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.
==========================

 
 
DIENST VAN NIEUWOLDA,

21 – 04  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1

Koffie na de dienst

Voorganger ds. B. Altena
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en tot 2 weken later) te beluisteren via 
deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen MAIL
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.