Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
SCHOOLBIJBELS OP DRIEBORG 29 juni 2020 SCHOOLBIJBELS OP DRIEBORG 29 juni 2020


In de voormalig burgerlijke gemeente Reiderland zijn alleen openbare basisscholen. Tot voor 2009 werd er door onze kerkelijke gemeente godsdienstonderwijs aangeboden aan de hoogste klassen.

Gewoontegetrouw kregen schoolverlaters ook altijd een bijbel.  In 2009 nam de overheid de verantwoordelijkheid over en werd het “lessen godsdienst/levensbeschouwing”: GVO of HVO, Godsdienst Vormend of Humanistisch Vormend Onderwijs.

Sinds die tijd is de school in Drieborg nog de enige school waar godsdienst gegeven wordt en waar wij als gemeente contact mee hebben. En zo wordt op deze school nog ieder jaar aan de schoolverlaters de bijbel uitgedeeld. In de diverse collectes en kringen wordt hiervoor ieder jaar weer gespaard.

Op vrijdagmorgen 26 juni hebben ds. Gert Wybe vd Werf en Anja Mandersloot een bezoekje aan groep 8 gebracht. Gert Wybe kon zich meteen als nieuwe inwoner van Drieborg voorstellen en legde even de link tussen het Aderhuis en het godsdienstonderwijs op school  door ds. mw. Ader in het verleden. De Bijbel is nog altijd het meest gelezen boek ter wereld, ook onder jongeren. En welk boek is bij hen het meest populair? “Het leven van een Loser” riepen ze eenstemmig. Na verder te hebben stil gestaan bij welke betekenis de bijbelverhalen voor mensen kunnen hebben werd aan 11 kinderen de “Bijbel voor jongeren” overhandigd. Daarna werden de 9 aanwezige kinderen nog op de foto gezet en werden ze  succes gewenst met de vervolgopleiding.

Hun leraar GVO Rotger Knez wil graag in het volgende schooljaar met zijn groep leerlingen een kerkgebouw van onze gemeente bezoeken, waar we natuurlijk graag aan meewerken. 


 

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

03 - 12   9.30 uurFINSTERWOLDE C.G.Wiegersweg 1 9684 EK

Voorganger: ds. vd Werff
Organist: dhr.B. Smit

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

===============

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                          
 
KERKBALANS 2023

        

 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.