Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
START PG DE DOLLERT 20 september 2019 START PG DE DOLLERT 20 september 2019
FUSIE-ACTE IS GETEKEND
We zijn nu niet meer afzonderlijk
PG  Nieuwolda-Oostwold en PG Reiderland
maar we gaan samen verder als 

Protestantse Gemeente DE DOLLERT

 
Maandenlang heeft een groepje uit beide kerkenraden de stappen doorgesproken, zijn de stukken verzameld, moest er bij de diverse instanties informatie worden ingewonnen, contact worden onderhouden met de notaris, lijsten worden afgewerkt, er moesten handtekeningen worden verzameld, grenzen worden vastgesteld; dit alles met veel overlegmailtjes en app-verkeer.
Toen we van de notaris groen licht kregen om te mogen tekenen was er algemene opluchting.
Op vrijdag 20 september om 10.00 uur was het zover: 
Beide kerkenraden kwamen samen bij de notaris voor het tekenen van de FUSIE-ACTE:
Een kopje koffie, controleren legitimatiebewijzen, voorlezen van belangrijke passages......

handtekeningen plaatsen, gefeliciteerd, gefeliciteerd........en klaar! 
KLUS GEKLAARD. Dat was alles....
In 20 minuten was het gebeurd en stonden we buiten.

ALS 1 KERKENRAAD
 BLIJE GEZICHTEN

Nu moeten veel zaken gestroomlijnd en op elkaar afgestemd gaan worden (denk aan ledenadministratie, bankrekeningnummers, indeling Vlechtwerk, websites, preekvoorziening, en meer..). 
Dit proces zal gaandeweg gestalte krijgen. Het ene onderdeel zal makkelijker gaan dan het andere, maar we hebben goede moed. 
Samen verder.
 
terug
 
 
 
 
KOMENDE DIENST01 – 03
09.30 uur  Oostwold: 
 Goldhoorn 8
1e zondag 40 dgn-tijd
Drs. K. Oosterhuis, Haren
Organist: dhr. Datema                  
Collecte 1: KiA Zending 
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Verwarming gebouwen

19.00 uur  Winschoten: Vissersdijk 70
Vesper Lutherse kerk
Ds. vd Woude
                                         

Liturgie en nieuwsbrief

de dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

Welkom
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
mail
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.