Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
UITREIKING PREEKCONSENT PASTOR TINEKE HUIZING-PIERSMA 31-10-23 UITREIKING PREEKCONSENT PASTOR TINEKE HUIZING-PIERSMA 31-10-23
 
In de kerkorde is vastgelegd dat kerkelijk werkers om de paar jaar hun preekconsent moeten laten verlengen. Hiervoor moeten ze een heel proces doorlopen, voor onze pastor Tineke Huizing altijd weer een spannende tijd. Maar, ook dit keer is haar preekconsent weer verlengd en dus gingen we op 31 oktober met een afvaardiging van de Protestantse Gemeente Oost-Groningen op naar de Stefanuskerk in Noorddijk (Groningen). 


Watze Bokma was aanwezig als voorzitter van de kerkenraad, ds. Bert v/d Woude en ds. Gert Wybe v/d Werff als directe collega’s, Nel Walvius en Zoet Ugen namens wijk Meeden en Ruth Drewel namens onze wijk De Dollert.

Classispredikant ds. Jan Hommes sprak de 7 kerkelijk werkers die hun consent kregen toe en vertelde aan de aanwezigen hoe een dergelijk proces ongeveer gaat. Ook merkte hij op dat de classis Groningen/Drenthe besloten heeft dat de uitgereikte preekconsenten nu voor de hele classis geldig zijn en niet meer alleen voor de eigen gemeente.


Voordat de uitreiking plaats kon vinden, moesten eerst alle kerkelijk werkers de gelofte afleggen.
 

 
Vervolgens reikte ds. Hommes de preekconsenten uit en sloten we af met het zingen van couplet 2 en 3 van lied 362.
 

Na het officiële gedeelte was er een informeel samenzijn onder genot van een kopje koffie of thee. En daar troffen we ook onze nieuw te beroepen predikant ds. Bert Altena


Na zo gezellig nagepraat te hebben, gingen we allemaal weer naar onze eigen plek in Oost-Groningen.
Tineke, ook vanaf deze plaats: gefeliciteerd!

terug
 
 
 
 
DIENST VAN BAD NIEUWESCHANS: 

28-04   09.30 uurBAD NIEUWESCHANS: 
Kerkstraat 1, 9693 EP
 
Voorganger: pastor Tuma 
Organist: dhr. D. Wubs

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
 
====================       

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.
==========================

 
 
DIENST VAN NIEUWOLDA,

21 – 04  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1

Koffie na de dienst

Voorganger ds. B. Altena
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en tot 2 weken later) te beluisteren via 
deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen MAIL
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.