Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
DIACONIE DIACONIE
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia, wat 'dienen' of 'dienstbaar zijn' betekent. Dit komt op verschillende manieren tot uitdrukking in de taken van diakenen.
Een belangrijke taak van de diaconie is het steunen van mensen die zich in een knelsituatie bevinden.
We doen dit onder meer door geld in te zamelen voor en giften te verstrekken aan diverse hulpverleningsorganisaties in binnen- en buitenland. Voor een groot deel verloopt dit via Kerk in Actie.

In de regio werken we met andere diaconieën samen in de Streekdiaconie van de Streekgemeente Oost-Groningen en in het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt. Bij het ISF kunnen mensen uit het Oldambt onder meer terecht voor financiële noodsteun.

Een manier waarop het dienen ook tot uitdrukking komt, is tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.
Diakenen hebben de taak om de tafel gereed te maken en brood en wijn met de gemeente te delen. Dit doen we niet alleen in de kerk, maar ook tijdens de avondmaalsviering in zorgcentrum 't Hamrik (Nieuwolda) en in woonzorgcentrum de Tjamme te Beerta.

Samen eten doen we niet alleen tijdens het Avondmaal, maar ook 3 keer per jaar tijdens een gezamenlijke maaltijd in 'Ons Gebouw'. Deze maaltijden staan open voor iedereen, er wordt slechts een kleine vergoeding voor de onkosten gevraagd.

In samenwerking met de commissie Dollert in Actie worden er bovendien diverse activiteiten georganiseerd om de gemeente te betrekken bij het diaconale werk.

Diakenen zijn:
Ruth Drewel (afgevaardigde naar streekkerkenraad)
Anja Mandersloot
 
terug
 
 
 
 
DIENST VAN

26 – 06  09.30 uur Nieuwolda, Kerksingel 1
Voorganger ds. GW vd Werff
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.