Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
DE DS. ADERSTICHTING  DE DS. ADERSTICHTING 

Informatie over onze gemeente is niet compleet zonder daarbij de ds. Aderstichting te noemen.
Hier vindt u geschiedenis en informatie over de ds. Aderstichting die decennialang een grote rol heeft gespeeld in PG Reiderland.

Klik HIER voor de eigen website van ds. Aderstichting 
 
DS. ADERSTICHTING  DS. ADERSTICHTING 

    * 30-12-1909 Ds. B. J. Ader

In 1938 kwam Ds. B.J. Ader als beginnend predikant van Amsterdam naar Nieuw Beerta. In de oorlog ging de fam. Ader Joden uit Amsterdam halen en hun onderduik regelen. Op 20 nov.'44 werd Ds.Ader gefusilleerd.

Mw. ds. J.A. Ader-Appels heeft over deze oorlogsperiode het unieke boek geschreven: EEN GRONINGER PASTORIE IN DE STORMHet werk van haar man in deze dorpen heeft zij willen voortzetten.
Zij bouwde in 1947 in Drieborg een pastorie en zaal voor het gemeentewerk.
50 jaar heeft zij in Drieborg en wijde omgeving gearbeid.

Als geloofsgemeenschap hebben wij veel aan Ds. Ader - en de vruchten van zijn inzet te danken. 

Secretaris van het stichtingsbestuur:
    Mevr. G.Ruben, secretaresse, Duurschenlaan 1, 9461 HL, Gieten

 
YAD VASHEM YAD VASHEM

Groot is de voorbije decennia de verbondenheid van de Geloofsgemeenschap Reiderland met ds. Ader, zijn vrouw en de Aderstichting geweest. 
Door hun rol in het verzet zijn ds. Ader en zijn vrouw onlosmakelijk verbonden met Yad Vashem in Israël.
Henk en Gerrie de Gunst waren daar in december 2018.
Lees hun verslag bij Lees Meer.

 
lees meer »
 
EEN GEZAMENLIJKE ROEPING...ALLEEN VOORTGEZET.  EEN GEZAMENLIJKE ROEPING...ALLEEN VOORTGEZET. 


De dood van een predikant en de gevolgen voor diens gezin

Op 14 december 2011 is het 19e deel van het Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme gepresenteerd door o.a. het Historisch Documentatiecentrum. In dit jaarboek een artikel van mw. Els Boon over mw. Ader en hoe zij het werk van haar man na de oorlog heeft voortgezet...   Prof.dr. G. Harinck, directeur van het HDC, heeft toestemming gegeven het artikel op onze website te plaatsen. Waarvoor dank.

Het artikel

Voor de leesbaarheid de voetnoten ook nog apart...

 
ADERHERDENKING 27 DECEMBER 2009 ADERHERDENKING 27 DECEMBER 2009

Op zondag 27 december 2009 is in een speciale dienst de 100ste geboortedag van Bastiaan Jan Ader herdacht. De tentoonstelling waarin brieven, documenten, foto's, beeld- en geluidsmateriaal over het leven en werk van ds. Ader is te zien geweest op deze "herdenkingszondag".  Hierbij diverse links naar de powerpointpresentatie over het leven van ds. Ader en de dienst .
 
 
HET GEBRANDSCHILDERDE PLANKJE UIT DE PASTORIE VAN DS. ADER  HET GEBRANDSCHILDERDE PLANKJE UIT DE PASTORIE VAN DS. ADER 

Dit plankje kon mw. Ader nog tijdig mee nemen toen ze door de bezetter gedwongen werd de pastorie te verlaten: 
"We moeten binnen een half uur het huis verlaten hebben, en mogen alleen het allernoodigste meenemen"... Kleren, had hij gezegd, en dingen waaraan ik gehecht was: familiestukken b.v.
Ik had kort geleden nog die gebrandschilderde tekst van tante Marie gekregen: "Dit weet ik, dat God met mij is." - Die greep ik het eerst van de muur. De Grüne, die mij steeds op den voet volgde, keek er naar en hoonlachte. Die dummen Holländer! Was er niet iets waardevollers te grijpen dan dat houten ding. En als je het vertaalde, wat kreeg je dan? En dat nam je mee als ze je het huis leeg kwamen halen, je op de keien zetten! Hoezeer God dan mét je was, wist je dan wel...” (Groninger pastorie in de storm)

 
DS. ADER

DS. ADER
 
 

Indrukwekkend zijn de brieven, die Ader vanuit de gevangenis schreef aan zijn jonge gezin en de gedichten, zoals:


't Is niet om mij dat ik die muren uit wil duwen,
Naar ruimte hijg en schreeuw om recht!
'k Weet mij verward in een onmeedogend kluwen
En ken het deel dat mij zal worden toegelegd.

't Is niet om mij: 'k heb fel en taai gestreden,
Bij dag noch nacht begeerd naar rust;
'k Heb in het lijden der gedoemden meegeleden.
En vaar nu heen naar verre, lichte kust.

Maar 'k moet nog zoveel diepe dingen zeggen
Aan haar die altijd op mij wacht;
Ik moet een kindje in zijn bedje leggen
En kussen het een zacht goe-nacht!
 

Dominee Ader rust op ereveld Loenen (Vak E, Grafnummer 52). 

 
FOTO'S  FOTO'S 

Via deze link komt u bij redelijk recente foto's van kerk Nieuw-Beerta, herinneringsborden, graf mw. Ader.

 
 
 
 
DIENST VAN BAD NIEUWESCHANS: 

28-04   09.30 uurBAD NIEUWESCHANS: 
Kerkstraat 1, 9693 EP
 
Voorganger: pastor Tuma 
Organist: dhr. D. Wubs

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
 
====================       

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.
==========================

 
 
DIENST VAN NIEUWOLDA,

21 – 04  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1

Koffie na de dienst

Voorganger ds. B. Altena
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en tot 2 weken later) te beluisteren via 
deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen MAIL
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.