Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
KERKENRAAD PG Oost Groningen KERKENRAAD PG Oost Groningen

De kerkenraad is het bestuur van de kerk en een aantal leden hieruit vormt het moderamen (het dagelijks bestuur). De kerkenraad wordt gevormd door ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen pastoraal werker en de dominee.

De ouderlingen onderhouden het contact met de gemeente door onder meer huisbezoeken. Hierin worden zij ondersteund door de pastoraal werker en de contactpersonen/hulpverleners.

De diakenen zorgen voor het innen en de afdracht van de collectes en zij maken deel uit van de DiA-commissie.

Het college van kerkrentmeesters beheert de gebouwen en verzorgt de overige financiën.

KERKENRAAD 

Voorzitter
Ben Wanders (Midwolda)
b.wanders1958@gmail.com

Scriba
Jan Bulder (Winschoten)
06-53640357; scriba@pg-winschoten.nl

Meeden
Lucy Bontjer, ouderling 
Nel Walvius, ouderling

De Dollert
Jan Drewel, ouderling
Mark Hage, ouderling
Ruth Drewel, diaken

Midwolda
Frans Engelage, ouderling-kerkrentmeester
Geesje Koers, diaken

Scheemda e.o.
Albert de Roos, ouderling

Winschoten
Ina Kruizenga, ouderling
Wijbrand Meedendorp, diaken
Peter Koers, ouderling-kerkrentmeester

Pastores
Tineke Huizing, ouderling-kerkelijk werker
Richard Offringa, predikant
Gert Wybe van der Werff, predikant
Bert Altena, predikant

COLLEGES

College van kerkrentmeesters
Voorzitter is Frans Engelage
frans.engelage@hetnet.nl
De bankrekening van de kerk is: NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
(ook voor na)giften voor collectes kerk en jeugd)

College van diakenen
Voorzitter is Ruth Drewel
ruthdrewel@hotmail.com
Penningmeester Wijbrand Medendorp w.medendorp2@kpnplanet.n
De bankrekening voor diaconale giften en collectes is: NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Groningen

Plaatselijke Commissie
regelt de zaken in Wijk De Dollert.
Functieverdeling:
Voorzitter
Gerard de Groot
Scriba
Jan Drewel: Polderdwarsweg 2,
9944 TD Nieuwolda
pgdedollert@gmail.com

Ouderling kerkrentmeester
Gerard de Groot 
Ouderling
Jan Drewel
Anita Groenendal-van Dijk
Diaken
Ruth Drewel 
Anja Mandersloot 
Pastoraat
pastor Tineke Huizing-Piersma
dominee Gert Wybe van der Werff
terug
 
 
 
 
DIENST VAN BAD NIEUWESCHANS: 

28-04   09.30 uurBAD NIEUWESCHANS: 
Kerkstraat 1, 9693 EP
 
Voorganger: pastor Tuma 
Organist: dhr. D. Wubs

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
 
====================       

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.
==========================

 
 
DIENST VAN NIEUWOLDA,

21 – 04  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1

Koffie na de dienst

Voorganger ds. B. Altena
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en tot 2 weken later) te beluisteren via 
deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen MAIL
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.