Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
KERKBEHEER KERKBEHEER
 

College van kerkrentmeesters

De ouderlingen-kerkrentmeester vormen het college van kerkrentmeesters. De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het beheer van kerkelijke gelden en goederen, zoals het beheer en onderhoud van het kerkgebouwen ( Kerk Goldhoorn Oostwold is eigendom), de bijgebouwen, de financiële administratie, het bijhouden van het bestand van gemeenteleden en het in stand houden pastoraat. Een belangrijke activiteit van de kerkrentmeesters is de jaarlijkse actie Kerkbalans (zie onder Kerkbalans).

Verantwoordelijkheden
De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden berust bij de Kerkenraad, maar deze vertrouwt de vermogensrechtelijke aangelegenheden van niet-diaconale aard toe aan het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters stemt zijn beleid af op het beleid van de Kerkenraad. De gemeente wordt in vermogensrechtelijke zaken vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris van het College van Kerkrentmeesters. 

Taken
Het in overleg met en in verantwoordelijkheid aan de Kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door:

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening
  • het zorg dragen voor de geldwerving;
  • het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente;
  • het beheren van de kerken, gebouwen en andere goederen van de gemeente;
  • het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid;
  • het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet-diaconaal terrein;
  • het beheren van de archieven van de gemeente;
  • het beheren van de verzekeringspolissen
  • zorg voor het zorgvuldig beheer van de inkomsten en de uitgaven van de kerkelijke gelden.

Collecten
In de wekelijkse kerkdiensten wordt in het algemeen driemaal gecollecteerd.  Tijdens de dienst voor diaconie en kerkrentmeesters en na afloop bij de uitgang voor een ander kerkelijk doel of diaconale bestemming. De bestemming wordt in het kerkblad ‘’Vlechtwerk’’ en op de liturgie bekendgemaakt.

Solidariteitskas
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar. 
Als gemeente vragen wij in ons maandblal Vlechtwerk een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas, het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente.

Kerkbalans
Plaatselijke gemeenten hebben tot taak de verkondiging van het Evangelie – en van daaruit de zorg voor de medemens, dichtbij en ver weg. Om de Evangelieverkondiging mogelijk te maken, zijn mensen en gebouwen nodig. Leden van de plaatselijke gemeenten moeten de financiële middelen hiervoor zelf bijeen brengen. De Kerk ontvangt voor haar werk geen overheidssubsidie. De inkomsten van de gemeenten bestaan voor ca. 80 procent uit vrijwillige bijdragen van de gemeenteleden.

Dat gebeurt voor een belangrijk deel door middel van de actie Kerkbalans. Onder de naam ‘Kerkbalans’ doen sinds 1973 vijf Nederlandse kerken ieder jaar een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke parochie, gemeente en kerk. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de:

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland;
Protestantse Kerk in Nederland;
Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
Algemene Doopsgezinde Sociëteit;
Remonstrantse Broederschap

De actie Kerkbalans wordt jaarlijks in het begin van het jaar gehouden. Van de leden wordt in een brief gevraagd een financiële bijdrage te verstrekken die gebaseerd is op draagkracht en op vrijwilligheid. 

Namens De Dollert zitten in het College van Kerkrentmeesters:
Gerard de Groot
Marina Wijnmaalen 
 

 

terug
 
 
 
 
DIENST VAN BAD NIEUWESCHANS: 

28-04   09.30 uurBAD NIEUWESCHANS: 
Kerkstraat 1, 9693 EP
 
Voorganger: pastor Tuma 
Organist: dhr. D. Wubs

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
 
====================       

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.
==========================

 
 
DIENST VAN NIEUWOLDA,

21 – 04  09.30 uur NIEUWOLDA, Kerksingel 1

Koffie na de dienst

Voorganger ds. B. Altena
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en tot 2 weken later) te beluisteren via 
deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

Giften voor de diaconie op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen
Giften voor kerk en jeugdwerk op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.
Alles onder vermelding van datum en doel van de collecte.

=============================
 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                     
 
 
KERKBALANS 2024

        

  meer
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen MAIL
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.