Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
PASTORAAT PASTORAAT


Mijn naam is Tineke Huizing-Piersma.
In 2008 begon ik als pastoraal werker in Nieuwolda-Oostwold en sinds de fusie tussen pg Nieuwolda-Oostwold en pg Reiderland in 2019 ben ik voor 0,4 fte in dienst bij pg De Dollert.

Op 15 februari 1962 ben ik in Zijldijk geboren en ik ben opgegroeid in het Westerkwartier. Na mijn opleiding ben ik in de ouderenzorg gaan werken als waarnemend hoofd huishouding in een bejaardenhuis te Veendam.
Samen met mijn man heb ik drie dochters gekregen. Na de geboorte van ons eerste kind ben ik uit het arbeidsproces gestapt en ben ik vrijwilligerswerk gaan doen.

Meer dan twintig jaar ben ik actief geweest bij de Wereldwinkel te Veendam. Eerst als verkoopmedewerker, later ook als planner van de werkroosters en als verzorger van cursussen aan nieuwe medewerkers. Belangrijk om daadwerkelijk iets aan onrecht te doen: niet alleen geloven in woord, maar ook in daad!

Ik heb daarnaast vijftien jaar in Veendam catechese gegeven aan jongeren van 12 tot 16 jaar en vanaf 1999 heb ik vele jaren het vak Levensbeschouwing gegeven op openbare scholen in de regio. Ook heb ik de mogelijkheid gekregen om daar de opleiding voor te volgen.
Van het een kwam het ander en in 2007 ben ik afgestudeerd in zowel de pastorale als de lerarenvariant van de hbo-opleiding theologie, aan de NHL te Leeuwarden. Ik werk graag met jongeren, ik vind het boeiend om met hen te praten over zingevingsvragen en ik help ze graag met het ontwikkelen van hun eigen levensbeschouwing door ze zelf te laten nadenken en keuzes te laten maken.

Naast het werken met jeugd heeft ook het pastoraat mijn warme belangstelling. In 2008 werd ik door de Protestantse gemeente Nieuwolda-Oostwold gevraagd om de functie van pastoraal werker te vervullen en dit doe ik nog steeds met veel plezier. Mijn interesse ligt bij mensen, bij hun levensverhalen. Een eindje met mensen oplopen, aanwezig zijn, omzien naar elkaar.
Hierbij ga ik niet uit van 'de Waarheid', ieder heeft zijn of haar eigen godsbeeld. Wel is God voor mij de grond van mijn bestaan. Het samen zoeken naar een weg om te gaan. Jezus heeft ons die weg gewezen, Hij is het gezicht van God. De kerk is voor mij een plaats van hoop en omzien naar elkaar. Trouw en solidariteit zijn hierbij belangrijk. Zelf word ik geïnspireerd door de stem van de Roepende die zegt: 'Hou vol!, Waar ben je? en Waar is je broeder?'

En toch! Ondanks alles, dankzij alles, die onuitwisbare hoop!

Ook word ik geraakt door de teksten van Huub Oosterhuis, zoals dit gedicht:

Licht dat altijd weer doorgang zoekt en vindt.
Liefde die de grens van de dood niet duldt.
Deur die altijd weer open wil voor wie zoekt en tast.
Goedheid die vuur maakt om goed en licht te zijn, tegen kwaad, chaos en duisternis in.
Stem die niet verstomt in mij als ik tot zwijgen kom en stilte spreken wordt.
Geen andere taal dan mensentaal om in beelden vermoedend te spreken.
===========================================


Bereikbaar op 06 42424635 / 0598 618674

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

26 – 06  09.30 uur Nieuwolda, Kerksingel 1
Voorganger ds. GW vd Werff
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.