Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maand mei-juni 2022

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.

Zondag 8 mei
1e collecte: Hands to Help

Hands to Help steekt de helpende hand uit naar christenen die om hun overtuiging vervolgd, gediscrimineerd en tegengewerkt worden. Zo wil zij christenen wereldwijd aanmoedigen om vol te houden. In Pakistan hebben christelijke scholen het niet gemakkelijk. Ze krijgen geen geld van de overheid en de kinderen komen vaak uit hele arme gezinnen. Hands to Help zorgt ervoor dat kinderen uit de armste christelijke gezinnen toch naar school kunnen. Dit doen zij onder meer door schoolboeken voor hen te kopen en onderwijzers te betalen. Met het onderwijs groeien de kansen van de kinderen op goed werk en dit biedt hoop voor de toekomst! De collecte van vandaag is bestemd voor nieuwe schoolboeken voor het schoolproject in Pakistan.
2e collecte: kerk
3e collecte: orgelfonds

Zondag 15 mei
1e collecte: Kerk in Actie – Op adem komen in De Glind

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het ‘Jeugddorp’ wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.
2e collecte: kerk
3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 22 mei
1e collecte: PKN – Oog voor kinderen in pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de PKN is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en BadhuisForYouth is er alle ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De PKN ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland.
2e collecte: kerk
3e collecte: pastoraat en diensten

Donderdag 26 mei
1e collecte: streekdiaconie

De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij het project Schuldhulpmaatje, HipHelpt, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas, delen we kerstpakketten uit aan mensen die het financieel moeilijk hebben en willen we jaarlijks een reisje organiseren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het financieren van al deze activiteiten.
Let op: uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de streekdiaconie: NL22 RABO 0356 4249 95
2e collecte: streekkerk
Let op: uw bijdrage voor deze collecte mag rechtstreeks overgemaakt worden op de rekening van de streekgemeente: NL63 RABO 0322 2037 24

Zondag 29 mei
1e collecte: ISF Oldambt

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl.
2e collecte: kerk
3e collecte: onderhoud gebouwen

Zondag 5 juni
1e collecte: Schuldhulpmaatje Oldambt

SchuldHulpMaatje leidt vrijwilligers op tot deskundige Maatjes voor mensen met (dreigende) schulden. Zij bieden praktische ondersteuning, een luisterend oor en motiveren om vol te houden. Dankzij de Maatjes slagen veel meer mensen erin om hun schulden af te lossen en daarna ook schuldenvrij te blijven. Iedere inwoner van de gemeente Oldambt kan hulp krijgen bij financiële problemen van een van de opgeleide Maatjes. Daarbij maakt het niet uit wat het geloof, de huidskleur, de geaardheid of de afkomst is van de mensen die hulp vragen. Iedereen met financiële problemen mag contact opnemen, wat de oorzaak van de schulden ook is. Er wordt gewerkt met vrijwilligers, dus waarom collecteren voor Schuldhulpmaatje? De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een 3-daagse opleiding en regelmatige bijscholing. Daarnaast worden zij bijgestaan door een professionele coördinator.
2e collecte: onkosten

Zondag 12 juni
1e collecte: Maxima kledingbanken Groningen

Groningen is de provincie met de hoogste werkloosheid en de meeste armoede. Na de komst van voedselbanken zijn in Groningen vanaf 2012 ook kledingbanken opgezet. Mensen met een laag inkomen kunnen tweemaal per jaar een kledingkaart krijgen om gratis te winkelen.
Kinderkleding is één van de speerpunten van Kledingbanken Maxima, die partner zijn van de Alliantie Kinderarmoede. Met als doel de kinderarmoede voor 2030 uit te bannen. Voor kinderen is eigentijdse kleding erg belangrijk om niet buiten de groep te vallen of gepest te worden.
Maxima helpt mensen op weg naar een betere leefsituatie. Vrijwilligers uit de doelgroep volgen re-integratietrajecten in de winkels.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

Zondag 19 juni
1e collecte: Stichting Vluchtelingen Werk Noord-Nederland

Stichting Vluchtelingen Werk Noord-Nederland is actief in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en begeleidt en adviseert asielzoekers, vluchtelingen en migranten. Vrijwilligers en medewerkers van het Vluchtelingen Werk geven voorlichting over de asielprocedure, bieden juridische begeleiding in de opvangcentra en bespreken de mogelijkheden van terugkeer. In de gemeenten maken zij nieuwkomers wegwijs in de Nederlandse samenleving. Het Humanitair fonds van deze stichting helpt vluchtelingen in sociaal schrijnende situaties. Het fonds leent vluchtelingen geld als alle andere mogelijkheden voor hulp zijn uitgeput. Met uw financiële bijdrage kunnen acute problemen worden opgelost.
2e collecte: kerk
3e collecte: Schoolbijbels Reiderland

Basisschoolverlaters in de regio Reiderland kunnen, als ze dat willen, een bijbel van de Protestantse Gemeente krijgen. Deze worden betaald door de kerkrentmeesters. Voor ondersteuning hiervan wordt vandaag deze collecte gehouden. 

Zondag 26 juni
1e collecte: Kerk in Actie – Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren

Op 20 juni was het Wereldvluchtelingendag. Daarom collecteren we voor mensen die wereldwijd op de vlucht zijn en van wie een deel een veilige plek in Nederland zoekt. Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in Nederland, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven, zoals de Wereldhuizen in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.
2e collecte: kerk
3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.


 

 

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

26 – 06  09.30 uur Nieuwolda, Kerksingel 1
Voorganger ds. GW vd Werff
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.