Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
DS. ADERSTICHTING  DS. ADERSTICHTING 

    * 30-12-1909 Ds. B. J. Ader

In 1938 kwam Ds. B.J. Ader als beginnend predikant van Amsterdam naar Nieuw Beerta. In de oorlog ging de fam. Ader Joden uit Amsterdam halen en hun onderduik regelen. Op 20 nov.'44 werd Ds.Ader gefusilleerd.

Mw. ds. J.A. Ader-Appels heeft over deze oorlogsperiode het unieke boek geschreven: EEN GRONINGER PASTORIE IN DE STORMHet werk van haar man in deze dorpen heeft zij willen voortzetten.
Zij bouwde in 1947 in Drieborg een pastorie en zaal voor het gemeentewerk.
50 jaar heeft zij in Drieborg en wijde omgeving gearbeid.

Als geloofsgemeenschap hebben wij veel aan Ds. Ader - en de vruchten van zijn inzet te danken. 

Secretaris van het stichtingsbestuur:
    Mevr. G.Ruben, secretaresse, Duurschenlaan 1, 9461 HL, Gieten

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

26 – 06  09.30 uur Nieuwolda, Kerksingel 1
Voorganger ds. GW vd Werff
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.