Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
HET GEBRANDSCHILDERDE PLANKJE UIT DE PASTORIE VAN DS. ADER  HET GEBRANDSCHILDERDE PLANKJE UIT DE PASTORIE VAN DS. ADER 


 

Dit plankje kon mw. Ader nog tijdig mee nemen toen ze door de bezetter gedwongen werd de pastorie te verlaten: 
"We moeten binnen een half uur het huis verlaten hebben, en mogen alleen het allernoodigste meenemen"... Kleren, had hij gezegd, en dingen waaraan ik gehecht was: familiestukken b.v.
Ik had kort geleden nog die gebrandschilderde tekst van tante Marie gekregen: "Dit weet ik, dat God met mij is." - Die greep ik het eerst van de muur. De Grüne, die mij steeds op den voet volgde, keek er naar en hoonlachte. Die dummen Holländer! Was er niet iets waardevollers te grijpen dan dat houten ding. En als je het vertaalde, wat kreeg je dan? En dat nam je mee als ze je het huis leeg kwamen halen, je op de keien zetten! Hoezeer God dan mét je was, wist je dan wel...” (Groninger pastorie in de storm)

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

26 – 06  09.30 uur Nieuwolda, Kerksingel 1
Voorganger ds. GW vd Werff
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.