Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
PASTORAAT PASTORAAT

Even voorstellen

Het was een warm welkom op de avond van 21 januari jl., waar ik in een volgepakt “Ons Gebouw” in Oostwold mijzelf aan u als nieuwe predikant in de Streekgemeente Oost-Groningen mocht voorstellen. Het was de afsluiting van een beroepingsprocedure die vier maanden had geduurd en daarmee vlot en voor mij alleszins plezierig was verlopen.

Niemand had toen kunnen bevroeden wat ons dit voorjaar zou staan te wachten….

En nu sta ik dan klaar om te beginnen. En ik heb er zin in. Maar de feestelijke start die we ons hadden voorgesteld op 10 mei zit er helaas nu niet in. Ik zal nu op diezelfde datum door collega Bert van der Woude aan de Streekgemeente verbonden worden in een dienst gehouden in klein gezelschap in de Vennekerk in Winschoten. Deze dienst zal worden uitgezonden.

Nu ik de meesten van u voorlopig nog niet fysiek kan ontmoeten, wil ik mezelf op deze wijze een beetje bij u introduceren. Gert Wybe van der Werff, samen met mijn tweelingbroer Jouke geboren in 1962 op het Indonesische eiland Sumba, waar mijn ouders werkzaam waren in de (Gereformeerde) zending. De missionaire betekenis van geloven en kerk zijn is me dus met de paplepel ingegoten. Anderhalf jaar later keerde ons gezin met vijf kinderen terug naar Nederland en ik groeide verder op  het Groningse platteland op. Helaas, zo vond ik toen, verhuisden we op mijn 14e naar Zuid-Holland. Omdat het Noorden me altijd bleef trekken ben ik, na de Pedagogische Academie in Oegstgeest en militaire dienst, naar Groningen teruggekeerd. Mede door mijn vrijwilligerswerk in de Open Hof, een diakonaal dak- en thuislozencentrum in Groningen  en bezoeken aan het jongerenklooster van Taizé rijpte bij mij het idee theologie te willen gaan studeren, in Groningen uiteraard. De doorslag gaf het bezoek van Dorothee Sölle aan Stad. Zoals zij het Woord betekenis gaf in de huidige samenleving inspireerde me.

In oktober 1999 kreeg ik mijn eerste gemeente: Oostwold-Finsterwolde. Ook door consulentschappen met een pastorale taak in Nieuwolda en later Scheemda, leerde ik deze streek goed kennen.

Met veel plezier heb ik vanaf februari 2006, veertien jaar de gemeente van Bovensmilde gediend. Maar toen de vacature in Oost-Groningen voorbij kwam aarzelde ik niet, denkend aan alle goede herinneringen aan deze streek, de kans te wagen “terug” te keren. In een geheel andere functie dan destijds, dat natuurlijk wel. Op de gemeenteavond heb ik het zo verwoord: het lijkt me belangrijk om het eigene van ieder dorp en iedere plaats te onderkennen. Om als lokale kerkgemeenschap daarin ondersteunend aanwezig te zijn. Daarnaast er naar te streven met elkaar een gemeenschap te zijn, over allerlei grenzen heen. Maar nu, onder druk van de zorgelijke omstandigheden, zoeken we allereerst wegen om elkaar zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen.

De uitdaging van kerk zijn in deze grote streekgemeente vraagt veel creativiteit en flexibiliteit van ons, maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij als mensen die geloven ver met elkaar kunnen komen!

Deze zin in uit de vacaturetekst heb ik goed in mijn oren geknoopt: “Wij bieden: ruimte, zowel letterlijk en figuurlijk.” Het is het gevoel van ruimte dat het Grunnigerlaand geeft en haar zo bijzonder maakt; mogen we in die ruimte de vrijheid van de Geest bespeuren!

Samen met mijn partner Aart de Goojer verwachten we voor de zomer ergens in uw midden te komen wonen.

En dan hopen we maar dat we, als we eenmaal de quarantaine achter ons kunnen laten, alsnog een feestelijke intrededienst kunnen vieren!

Met een hartelijke groet,

Ds. Gert Wybe van der Werff
===========================================

Bereikbaar op 06 45630082
driewerff@gmail.com

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

26 – 06  09.30 uur Nieuwolda, Kerksingel 1
Voorganger ds. GW vd Werff
organist: dhr. P. Dijkhuis

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief

====================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte
 

 

 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.