Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden december 2020 - januari 2020

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.

 

Zondag 6 december

1e collecte: Amnesty International

Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of veroordeeld zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty onderzoekt het onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen zij via rapporten, persberichten, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Daarnaast steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. Doordat Amnesty geen financiële middelen aanneemt van overheden, zijn zij voor hun werk volledig afhankelijk van donaties.

2e collecte: kerk

3e collecte: pastoraat en diensten

 

Zondag 13 december

1e collecte: Kerstgeschenk ouderen

Ieder jaar wordt er bij de oudere leden van onze gemeente een klein kerstgeschenk gebracht. De bezoekjes en het presentje worden erg op prijs gesteld. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het bekostigen van deze kerstgeschenken.

2e collecte: kerk

3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

 

Zondag 20 december

1e collecte: RDF Groningen-Drenthe

Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg RDF genoemd, steunt verschillende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchtelingenwerk, maar ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp van de bijdragen van het RDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio’s hun werk doen!

2e collecte: kerk

3e collecte: verwarming gebouwen

 

Donderdag 24 december - Nieuwolda

1e collecte: Voedselbank Oldambt

Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken uit onze samenleving. De voedselbank Oldambt is onder meer actief in Bad Nieuweschans (Rehoboth) en Finsterwolde ( ’t Schienvat ). De voedselbank is een initiatief vanuit de kerken in de omgeving en deelt voedselpakketten uit aan gezinnen die het niet zo breed hebben doordat ze werkeloos zijn, door ziekte niet meer kunnen werken of een één ouder gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen die op of onder het bijstands niveau leven. Door de coronacrisis kloppen steeds meer mensen voor hulp bij de voedselbank aan, zij kunnen onze steun dan ook goed gebruiken!

 

Donderdag 24 december – Finsterwolde

1e collecte: Kerk in Actie – Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Zie toelichting 25 december

 

Vrijdag 25 december

1e collecte: Kerk in Actie – Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland

Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven wij door. Partners van Kerk in Actie helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen.

2e collecte: kerk

3e collecte: liturgische schikkingen

Met gedachteniszondag, in de adventsperiode en met kerst staan er mooie liturgische schikkingen in de kerk. De stukken geven niet alleen sfeer, maar iedere schikking vertelt een eigen verhaal en heeft een eigen betekenis. Zo dragen ze bij aan het toeleven naar en en het vieren van kerst. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het bekostigen van de materialen die gebruikt zijn.

 

Zondag 27 december

1e collecte: Heifer

Heifer heeft als motto: Stop honger, help een boer. De manier waarop deze organisatie werkt, lijkt eigenlijk heel eenvoudig, maar heeft toch een grote impact. Zij geven bijvoorbeeld aan een arme boer een drachtige koe en vragen hem of haar om het eerste kalf door te geven aan een ander. Door de melk en de volgende kalveren te verkopen, kunnen de boeren hun leven sterk verbeteren. Daarnaast biedt Heifer ook trainingen waarmee kleinschalige boeren hun weerbaarheid kunnen versterken en hun opbrengsten kunnen verbeteren!

2e collecte: kerk

3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

 

Zondag 3 januari

1e collecte: ISF Oldambt

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl.

2e collecte: kerk

3e collecte: onderhoud gebouwen

 

Zondag 10 januari

1e collecte: Stichting Bootvluchteling

In Moria, een klein plaatsje op het Griekse eiland Lesbos, worden veel vluchteling opgevangen in een kamp dat overvol, onhygiënisch en onveilig is. Deze vluchtelingen uit (voornamelijk) Syrië, Irak en Afghanistan wachten  hier soms al twee jaar op bericht of ze door mogen naar een ander deel van Europa. Stichting Bootvluchteling probeert hun situatie iets te verbeteren met een bibliotheek, school voor kinderen, trainingen voor volwassenen en een medische kliniek.
2e collecte: kerk

3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

 

Zondag 17 januari

1e collecte: RDF Groningen-Drenthe

Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg RDF genoemd, steunt verschillende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchtelingenwerk, maar ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp van de bijdragen van het RDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio’s hun werk doen!

2e collecte: kerk

3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

 

Zondag 24 januari

1e collecte: Liudgerstichten

In 1989 werd de Liudgerstichten opgericht met als doel het stimuleren van de belangstelling voor en de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden. De stichting coördineert verschillende werkgroepen en commissies die zich bezighouden met vertalen van bijbelteksten, liederen en onderdelen uit de liturgie. Daarnaast verzorgt de stichting zo’n 60 tot 70 Grunneger Dainsten per jaar.

2e collecte: kerk

3e collecte: verwarming gebouwen

 

Zondag 31 januari

1e collecte: Stichting Leprazending Nederland

Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt op Wereld Lepra dag, de laatste zondag van januari, aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

2e collecte: kerk

3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

terug
 
 
 
 
ONLINE-DIENST VAN

24 januari 09.30 uur 


vanuit de Vennekerk
Winschoten

Voorganger: ds. vd Woude

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

en/of te bekijken via http://www.vennekerk.nl

Liturgie

================

en ook 

vanuit de Ontmoeting
Scheemda

Voorganger: ds. R. Offringa

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

Liturgie

================

Geplande Collectes van PG De Dollert
voor deze zondag:

1 – Liudgerschtichten
2 – Kerk 
3 – Verwarming gebouwen

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte

 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.