Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAANDEN COLLECTES VAN DEZE MAANDEN

Diaconiecollectes van de maand mei- juni 2020

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.

Zondag 3 mei – Finsterwolde: Kerk in Actie – Noodhulp Nigeria (1e collecte)

Nigeria: Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram

Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.

Zondag 10 mei – Oostwold: Stichting Bootvluchteling (1e collecte)

In Moria, een klein plaatsje op het Griekse eiland Lesbos, worden veel vluchteling opgevangen in een kamp dat overvol, onhygiënisch en onveilig is. Deze vluchtelingen uit (voornamelijk) Syrië, Irak en Afghanistan wachten  hier soms al twee jaar op bericht of ze door mogen naar een ander deel van Europa. Stichting Bootvluchteling probeert hun situatie iets te verbeteren met een bibliotheek, school voor kinderen, trainingen voor volwassenen en een medische kliniek.

Zondag 10 mei – Oostwold: diaconie plaatselijk (3e collecte)

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijvoorbeeld de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en overig plaatselijk diaconaal werk. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financieel niet goed gaat. Daarnaast worden ook andere diaconale zaken, zoals de paasgroetenactie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald.

Zondag 17 mei – Bad Nieuweschans: Ziekenhuispastoraat UMCG (1e collecte)

Het is niet leuk om ziek te zijn en opgenomen worden in een ziekenhuis is nog minder leuk, want dan is er vaak iets ernstigs aan de hand. Op deze moeilijke momenten kan pastoraat goed helpen en ondersteuning bieden, want je mist immers ook de kerk in je omgeving. Het UMCG heeft pastorale werkers in huis die, wanneer je geestelijke ondersteuning op prijs stelt, graag bij je langs komen en een gesprek met je aangaan.

Donderdag 21 mei – Oostwold: Aktie Vakantietas in Oost-Groningen (1e collecte)

De Streekgemeente Oost-Groningen doet dit jaar weer mee met de Actie Vakantietas. Binnenkort komt er weer een oproep tot het inzamelen van speelgoed en de Streekdiaconie zorgt voor kortingsbonnen en tegoedbonnen, zodat de tassen goed gevuld zijn. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het dekken van de kosten die de Streekdiaconie voor deze actie maakt.

Donderdag 21 mei – Oostwold: bloemenfonds (3e collecte)

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 24 mei – Nieuwolda: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (1e collecte)

Oeganda: Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans!

Zondag 7 juni – RDF Groningen-Drenthe (1e collecte)

Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg RDF genoemd, steunt verschillende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchtelingenwerk, maar ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp van de bijdragen van het RDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio’s hun werk doen!

Zondag 7 juni – Schoolbijbels Reiderland (3e collecte)

Basisschoolverlaters in de regio Reiderland  kunnen, als ze dat willen, een bijbel van de Protestantse Gemeente krijgen.  Deze worden betaald door de kerkrentmeesters. Voor ondersteuning hiervan wordt vandaag deze collecte gehouden.

Zondag 14 juni – PKN: Dorpskerkenbeweging (1e collecte)

Nederland: Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Zo kunnen de dorpskerken in Nederland samen zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Zondag 14 juni – diaconie plaatselijk (3e collecte)

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijvoorbeeld de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en overig plaatselijk diaconaal werk. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financieel niet goed gaat. Daarnaast worden ook andere diaconale zaken, zoals de paasgroetenactie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald.

Zondag 21 juni – Kerk in Actie: Werelddiaconaat (1e collecte)

Colombia: Opvang en hulp voor ontheemden

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.

Zondag 21 juni – Kerk in Actie: noodhulp corona (3e collecte)

De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen ze niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend, mensen komen om van de honger. Kerk in Actie zet zich in om deze stille coronaramp te voorkomen.  Dit doen zij door middel van voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbaren.

Zondag 28 juni – Beautiful Kidz Namibia (1e collecte)

In september 2017 kwam Tirza van Faassen bij ons tijdens het koffiedrinken vertellen over het werk van de organisatie Beautiful Kidz Namibia en ook dit jaar willen wij deze organisatie steunen. In hun dagopvangcentra  in Windhoek en Ovitoto bieden zij steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het dun bevolkte land Namibië (2 miljoen inwoners) telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. De hulp die Beautiful Kidz biedt, betreft onder meer: kleuterschool, opleiding voor kleuterschoolleidster, bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd, jeugdclubs en wijkwerk.
 
terug
 
 
 
 
KOMENDE DIENST
Zondag 31 mei

Uitzending vanuit 

De Ontmoeting Scheemda
 09.30 uur
ds. Ariaan Baan 
Liturgie

Luister live of later.
vanaf +/- 13.00 uur ook te bekijken via de link op 
website www.pgscheemda.nl.

Lees HIER meer
 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
mail kerkdedollert@ziggo.nl
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.