Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAANDEN COLLECTES VAN DEZE MAANDEN

Diaconiecollectes van de maand maart - april - mei 2020

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.

Zondag 22 maart – Oostwold: Kerk in Actie – binnenlands diaconaat (1e collecte)
Nederland: Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

Zondag 22 maart – Oostwold: Liudgerstichten (3e collecte)
In 1989 werd de Liudgerstichten opgericht met als doel het stimuleren van de belangstelling voor en de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden. De stichting coördineert verschillende werkgroepen en commissies die zich bezighouden met vertalen van bijbelteksten, liederen en onderdelen uit de liturgie. Daarnaast verzorgt de stichting zo’n 60 tot 70 Grunneger Dainsten per jaar, waaronder onze dienst van deze zondagmorgen!

Zondag 29 maart – Finsterwolde: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (1e collecte)
Ghana: Nieuwe kansen voor straatmeisjes
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken ze aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.

Zondag 29 maart – Finsterwolde: bloemenfonds (3e collecte)
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 5 april – Nieuwolda: JOP – Jongeren doorleven het paasverhaal (1e collecte)

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een uur.

Zondag 5 april – Nieuwolda: diaconie plaatselijk (3e collecte)

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijvoorbeeld de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en overig plaatselijk diaconaal werk. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financieel niet goed gaat. Daarnaast worden ook andere diaconale zaken, zoals de paasgroetenactie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald.

Donderdag 9 april – Finsterwolde: Voedselbank Oldambt (1e collecte)

Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken uit onze samenleving. De voedselbank Oldambt is onder meer actief in Bad Nieuweschans (Rehoboth) en Finsterwolde ( ’t Schienvat ). De voedselbank is een initiatief vanuit de kerken in de omgeving en deelt voedselpakketten uit aan gezinnen die het niet zo breed hebben doordat ze werkeloos zijn, door ziekte niet meer kunnen werken of een één ouder gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen die op of onder het bijstands niveau leven.

Zondag 12 april – Finsterwolde: Kerk in Actie – Kinderen in de knel (1e collecte)

India: Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalitkinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen.

Zondag 12 april – Finsterwolde: liturgische schikkingen (3e collecte)

In de veertigdagentijd en met Pasen staan er mooie liturgische schikkingen in de kerk. De stukken geven niet alleen sfeer, maar iedere schikking vertelt een eigen verhaal en heeft een eigen betekenis. Zo dragen de liturgische schikkingen bij aan het toeleven naar en en het vieren van Pasen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het bekostigen van de materialen die gebruikt zijn.

Zondag 19 april – Bad Nieuweschans: Tuma Viela (1e collecte)

In 2010 richtte de Nederlandse Ellen Seldenthuis in Ghana “Tuma Viela” op, een werkgelegenheidsproject waar vrouwen en werkloze jongeren een kans krijgen zich te ontplooien en een inkomen te verwerven dat hen in staat stelt zelfstandig te zijn. Zij verzamelen plastic drinkzakjes, waar vervolgens producten van gemaakt worden als tassen, petten regenjassen. Dit alles doet de stichting om de woonomgeving van Tamale minder vervuild te laten zijn, voorlichting te kunnen geven op scholen over hoe beter om te gaan met het milieu en een lach te toveren op vele kindergezichten die een prachtig product kunnen verdienen als ze zelf meehelpen de straten schoon te maken. Met onze financiële steun kan bijvoorbeeld de werkplaats onderhouden worden en een gehandicapte medewerker een salaris ontvangen.

Zondag 19 april – Bad Nieuweschans: bloemenfonds (3e collecte)

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 26 april – Nieuwolda: ISF-Oldambt (1e collecte)

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl.

Zondag 3 mei – Finsterwolde: Kerk in Actie – Noodhulp Nigeria (1e collecte)

Nigeria: Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram

Op 5 mei vieren we uitbundig dat we 75 jaar geleden werden bevrijd. Het is waardevol om dat te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden mensen in Noord-Nigeria zwaar onder de terreur van Boko Haram. Onder hen kinderen, die soms de meest verschrikkelijke gruweldaden hebben gezien. Kerk in Actie heeft samen met een lokale organisatie een programma voor traumaverwerking opgezet. Zo’n honderd kinderen per jaar krijgen intensieve begeleiding. Ze leren te praten over hun ervaringen en krijgen hulp om hun leven voort te zetten ondanks hun trauma. Ook worden vrijwilligers getraind om in hun eigen gemeenschap te werken aan traumaverwerking. Laten we deze zondag stil staan bij onze vrijheid en tegelijk collecteren voor onze naasten in Nigeria.

Zondag 10 mei – Oostwold: Stichting Bootvluchteling (1e collecte)

In Moria, een klein plaatsje op het Griekse eiland Lesbos, worden veel vluchteling opgevangen in een kamp dat overvol, onhygiënisch en onveilig is. Deze vluchtelingen uit (voornamelijk) Syrië, Irak en Afghanistan wachten  hier soms al twee jaar op bericht of ze door mogen naar een ander deel van Europa. Stichting Bootvluchteling probeert hun situatie iets te verbeteren met een bibliotheek, school voor kinderen, trainingen voor volwassenen en een medische kliniek.

Zondag 10 mei – Oostwold: diaconie plaatselijk (3e collecte)

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijvoorbeeld de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en overig plaatselijk diaconaal werk. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financieel niet goed gaat. Daarnaast worden ook andere diaconale zaken, zoals de paasgroetenactie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald.

Zondag 17 mei – Bad Nieuweschans: Ziekenhuispastoraat UMCG (1e collecte)

Het is niet leuk om ziek te zijn en opgenomen worden in een ziekenhuis is nog minder leuk, want dan is er vaak iets ernstigs aan de hand. Op deze moeilijke momenten kan pastoraat goed helpen en ondersteuning bieden, want je mist immers ook de kerk in je omgeving. Het UMCG heeft pastorale werkers in huis die, wanneer je geestelijke ondersteuning op prijs stelt, graag bij je langs komen en een gesprek met je aangaan.

Donderdag 21 mei – Oostwold: Aktie Vakantietas in Oost-Groningen (1e collecte)

De Streekgemeente Oost-Groningen doet dit jaar weer mee met de Actie Vakantietas. Binnenkort komt er weer een oproep tot het inzamelen van speelgoed en de Streekdiaconie zorgt voor kortingsbonnen en tegoedbonnen, zodat de tassen goed gevuld zijn. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het dekken van de kosten die de Streekdiaconie voor deze actie maakt.

Donderdag 21 mei – Oostwold: bloemenfonds (3e collecte)

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 24 mei – Nieuwolda: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (1e collecte)

Oeganda: Nieuwe kansen voor straatkinderen

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans!
 
terug
 
 
 
 
KOMENDE DIENSTEN via kerkomroep

PALMPASEN 5 april 2020
09.30 uur


Diensten in onze Streekgemeente.
Luister live of later. (Tijdig inloggen)

Vennekerk Winschoten  ds. vd Woude.    
Liturgie

De Ontmoeting Scheemda ds. Offringa
Liturgie

en bij de buurgemeente:
Magnuskerk Bellingwolde ds. Jöhlinger
Liturgie

Lees HIER meer
 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
mail
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.