Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maand februari - maart 2020

Zondag 16 februari – Bad Nieuweschans: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (1e collecte)
Kameroen: Samen werken aan een stabiele toekomst
De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. Ze ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden ze noodhulp aan vluchtelingen in de regio. 

Zondag 23 februari – Nieuwolda: Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat (1e collecte)
Nederland: Hulp voor mensen zonder papieren
Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen zijn arbeidsmigranten. Anderen hebben asiel aangevraagd en geen verblijfsvergunning gekregen, maar verlaten Nederland niet, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven, zoals het Wereldhuis in Amsterdam en Den Haag, de Pauluskerk in Rotterdam en Villa Vrede in Utrecht die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing. 

Zondag 23 februari – Nieuwolda: bloemenfonds (3e collecte)
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeenten boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 1 maart – Oostwold: Kerk in Actie – zending (1e collecte)
Golfstaten: De kracht van bijbelverhalen
Hoewel het aantal christenen in het Midden-Oosten in rap tempo afneemt, is een tegenovergestelde trend zichtbaar in de Golfstaten. Hier groeit de kerk door de grote toestroom van arbeidsmigranten uit landen als India, Nepal en de Filipijnen. De meesten van hen zijn ongeletterd. Tegelijkertijd willen ze graag meer leren over de Bijbel. Kerk in Actie traint voorgangers in de storytellingmethode: een succesvolle interactieve methode waarbij bijbelverhalen mondeling worden verteld en men met elkaar op zoek gaat naar de betekenis ervan voor het eigen leven. De arbeidsmigranten, die vaak een zwaar en eenzaam bestaan leiden, putten nieuwe moed uit deze verhalen.

Zondag 8 maart – Finsterwolde: Missionair werk PKN (1e collecte)
Nederland: Als kerk naar de mensen toe
Voor mensen die (bijna) nooit in de kerk komen is het vaak lastig om zomaar een kerkdienst bij te wonen. En hoe kunnen we het evangelie uitdragen wanneer we geen contact hebben met deze mensen? Met pionieren zetten kerken een stap naar buiten. Niet de mensen naar de kerk laten komen, maar als kerk naar de mensen toe gaan. Pioniers zoeken naar nieuwe vormen van kerkzijn die passen bij de context en de mensen die ze ontmoeten buiten de kerk. Zij vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de boodschap van het evangelie niet wordt losgelaten, maar wel op een andere manier gedeeld wordt. De PKN ondersteunt startende pioniersplekken, waaronder de pioniersplek die onze Streekgemeente Oost-Groningen probeert te starten!

Zondag 8 maart – Finsterwolde: diaconie plaatselijk (3e collecte)
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijvoorbeeld de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en overig plaatselijk diaconaal werk. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financieel niet goed gaat. Daarnaast worden ook andere diaconale zaken, zoals de paasgroetenactie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald.

Zondag 15 maart – Bad Nieuweschans: Kerk in Actie – Noodhulp Zuid-Soedan (1e collecte)
Zuid-Soedan: Overleven in een burgeroorlog
De burgeroorlog in Zuid-Soedan is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de lokale kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. Ze verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Ook krijgen boerinnen training in zeep maken, waardoor ze een eigen inkomen verdienen en ze hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Zondag 22 maart – Oostwold: Kerk in Actie – binnenlands diaconaat (1e collecte)
Nederland: Vakanties met aandacht
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie.

Zondag 22 maart – Oostwold: Liudgerstichten (3e collecte)
In 1989 werd de Liudgerstichten opgericht met als doel het stimuleren van de belangstelling voor en de kennis, het gebruik en de beoefening van de Groninger taal met betrekking tot religieuze doeleinden. De stichting coördineert verschillende werkgroepen en commissies die zich bezighouden met vertalen van bijbelteksten, liederen en onderdelen uit de liturgie. Daarnaast verzorgt de stichting zo’n 60 tot 70 Grunneger Dainsten per jaar, waaronder onze dienst van deze zondagmorgen!

Zondag 29 maart – Finsterwolde: Kerk in Actie – Werelddiaconaat (1e collecte)
Ghana: Nieuwe kansen voor straatmeisjes
De bevolking in het noorden van Ghana is grotendeels afhankelijk van de landbouw. Er is veel armoede. Daarom vertrekken veel mensen naar de grote stad, in de hoop op een beter leven. Helaas belandt een deel van hen op straat, onder wie jonge meisjes. Kerk in Actie spoort en vangt deze meisjes op, samen met een lokale organisatie. De meisjes krijgen psychologische hulp, medische zorg en een korte vaktraining om in hun onderhoud te kunnen voorzien. Ook werken ze aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen.

Zondag 29 maart – Finsterwolde: bloemenfonds (3e collecte)
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.
 
terug
 
 
 
 
KOMENDE DIENST01 – 03
09.30 uur  Oostwold: 
 Goldhoorn 8
1e zondag 40 dgn-tijd
Drs. K. Oosterhuis, Haren
Organist: dhr. Datema                  
Collecte 1: KiA Zending 
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Verwarming gebouwen

19.00 uur  Winschoten: Vissersdijk 70
Vesper Lutherse kerk
Ds. vd Woude
                                         

Liturgie en nieuwsbrief

de dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

Welkom
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
mail
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.