Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden oktober 2021

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.


Zondag 3 oktober
1e collecte: Kerk in Actie – noodhulp Haïti

De bevolking van Haïti werd 14 augustus 2021 getroffen door een zware aardbeving. Er zijn bijna 2.000 doden gevallen, meer dan 7.000 mensen raakten gewond en meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos geworden. In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit. Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Kerk in Actie biedt via het internationale kerkelijk netwerk (ACT Alliance) noodhulp via lokale partnerorganisaties. Met hulp van Kerk in Actie zijn direct 1.000 hygiënepakketten en 500 nood/bouwpakketten uitgedeeld. Ook wordt geld uitgetrokken voor het herstellen van waterbronnen, want gebrek aan schoon water is een groot probleem en ziekte-uitbraken liggen op de loer. Daarna wordt er ingezet op wederopbouw. Dat investeren in wederopbouw werkt, blijkt uit de hulp na orkaan Matthew in 2016. Na deze orkaan bouwde Kerk in Actie, via ACT, rampbestendige huizen. Deze huizen staan in het huidige aardbevingsgebied en staan na de aardbeving van afgelopen augustus nog steeds overeind!
2e collecte: kerk
3e collecte: Hands to Help – weeshuis Pakistan
Begin 2020 is Javed begonnen om straatkinderen in de Lahore-regio (Pakistan) op te vangen in zijn huis. Hij was zelf al jong een wees en weet als geen ander wat dit voor kinderen betekent. Inmiddels begeleidt hij 9 jongens en John helpt hem daarbij, zodat Javed niet alles alleen hoeft te doen. De kinderen waren reuzeblij toen zij vorig jaar via christelijke hulp nieuwe bedden en dekens kregen! Naast hun levensonderhoud en heel veel liefde ontvangen zij ook christelijk onderwijs. Helaas moeten ze zich nu nog behelpen met een maandelijks geld tekort. Via hun direct contact met Stichting Hands-to-Help willen we hen graag ondersteunen in deze dagelijkse voorzieningen!Wilt u de kinderen en begeleiders leren kennen? Kijk op Youtube: Javed Foundation Orphanage. Hartelijk dank voor uw hulp!

Zondag 10 oktober
1e collecte: Nes Ammim

Nes Ammim is een christelijke nederzetting in Israël met als doel de christelijke verbondenheid met het Joodse volk vorm te geven op een wijze die kerk en Israël respecteert. Ze realiseert deze verbondenheid door christenen de mogelijkheid te bieden een periode in Israël te wonen, te werken en te leren, daarbij tevens de relatie van joden, moslims en christenen, van Joden en Palestijnen nader te leren kennen en waar mogelijk een positieve bijdrage tot een rechtvaardige en vreedzame samenleving in Israël te ondersteunen. 
2e collecte: kerk
3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 17 oktober
1e collecte: Kerk in Actie – Samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar, de woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens. Onder leiding van de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen  trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame landbouw. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt.  Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame samenleving. Kerk in Actie ondersteunt het werk van de Lutherse Broederkerk.
2e collecte: kerk
3e collecte: verwarming gebouwen

Zondag 24 oktober
1e collecte: Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap houdt zich bezig met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van Bijbels en voorlichting over de Bijbel. Samen brengen we de Bijbel dichtbij. In binnen- en buitenland, in nieuwe vormen en talen en voor nieuwe generaties.
2e collecte: kerk
3e collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

Zondag 31 oktober
Collectes moeten nog vastgesteld worden

 

 

 

 

  

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

17 –10  09.30 uur  
Bad Nieuweschans: 
Kerkstraat 1, 9693 EP

Voorganger pastor T. Huizing-Piersma
Organist: mw. E. de Boer

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link

Liturgie + nieuwsbrief
         

Geplande Collectes 
voor deze dienst:

vindt u HIER

NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert
graag o.v.v. datum en doel van de collecte


 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
WIJDEKERK

 
FACEBOOK


                      
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.