Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAANDEN COLLECTES VAN DEZE MAANDEN

Diaconiecollectes van de maand juni - augustus 2020

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.


Zondag 7 juni – RDF Groningen-Drenthe (1e collecte)

Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg RDF genoemd, steunt verschillende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchtelingenwerk, maar ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp van de bijdragen van het RDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio’s hun werk doen!

Zondag 7 juni – Schoolbijbels Reiderland (3e collecte)

Basisschoolverlaters in de regio Reiderland  kunnen, als ze dat willen, een bijbel van de Protestantse Gemeente krijgen.  Deze worden betaald door de kerkrentmeesters. Voor ondersteuning hiervan wordt vandaag deze collecte gehouden.

Zondag 14 juni – PKN: Dorpskerkenbeweging (1e collecte)

Nederland: Dorpskerken willen van betekenis zijn

Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als kleine geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. Centraal staat niet de vraag ‘Hoe lang redden we het nog als krimpende gemeente?’, maar: ‘Hoe draagt onze kerk bij aan de leefbaarheid van ons dorp?’ Dat kan bijvoorbeeld met pastorale en diaconale aandacht voor dorpsbewoners, samenwerking met de dorpsraad, open vieringen op feestdagen of een open kerkgebouw als huiskamer van het dorp. Om dorpskerken te ondersteunen zijn uitwisseling van ervaringen en regiobijeenkomsten rond kerk- en leefbaarheidsvraagstukken van groot belang. Zo kunnen de dorpskerken in Nederland samen zoeken naar nieuwe wegen op oude gronden.

Zondag 14 juni – diaconie plaatselijk (3e collecte)

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijvoorbeeld de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en overig plaatselijk diaconaal werk. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financieel niet goed gaat. Daarnaast worden ook andere diaconale zaken, zoals de paasgroetenactie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald.

Zondag 21 juni – Kerk in Actie: Werelddiaconaat (1e collecte)

Colombia: Opvang en hulp voor ontheemden

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.

Zondag 21 juni – Kerk in Actie: noodhulp corona (3e collecte)

De gevolgen van de coronacrisis treffen ons allemaal, al voelt de een ze meer dan de ander. Wie deze crisis zéker voelen, zijn mensen in landen als Moldavië, Colombia en Rwanda. Door de verplichte lockdowns kunnen ze niet werken. En geen werk betekent geen geld en dus geen eten. De verhalen uit deze landen zijn hartverscheurend, mensen komen om van de honger. Kerk in Actie zet zich in om deze stille coronaramp te voorkomen.  Dit doen zij door middel van voedsel- en hygiënepakketten, medische zorg en financiële steun voor de meest kwetsbaren.

Zondag 28 juni – Beautiful Kidz Namibia (1e collecte)

In september 2017 kwam Tirza van Faassen bij ons tijdens het koffiedrinken vertellen over het werk van de organisatie Beautiful Kidz Namibia en ook dit jaar willen wij deze organisatie steunen. In hun dagopvangcentra  in Windhoek en Ovitoto bieden zij steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief. Het dun bevolkte land Namibië (2 miljoen inwoners) telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. De hulp die Beautiful Kidz biedt, betreft onder meer: kleuterschool, opleiding voor kleuterschoolleidster, bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd, jeugdclubs en wijkwerk.

Zondag 12 juli – SchuldHulpMaatje Oldambt (1e collecte)

Stichting SchuldHulpMaatje helpt mensen die in financiële nood zijn, of hierin dreigen te raken, door hen te koppelen aan maatjes die hen op weg kunnen helpen naar financiële vrijheid. SchuldHulpMaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen blijvend de baas te worden en te groeien naar maximale zelfredzaamheid en financiële vrijheid. De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een opleiding en regelmatige bijscholing. De collecteopbrengst van vandaag is onder meer bestemd voor het financieren van deze opleidingen en bijscholingen.

Zondag 12 juli – bloemenfonds (3e collecte)

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 19 juli – ISF-Oldambt (1e collecte)

Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl.

Zondag 19 juli – bloemenfonds (3e collecte)

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 16 augustus – Kerk in Actie – Zending Rwanda (1e collecte)

Rwanda: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Geef ook voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Zondag 16 augustus – diaconie plaatselijk (3e collecte)

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijvoorbeeld de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en overig plaatselijk diaconaal werk. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financieel niet goed gaat. Daarnaast worden ook andere diaconale zaken, zoals de paasgroetenactie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald.

Zondag 23 augustus – Voedselbank Oldambt (1e collecte)

Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken uit onze samenleving. De voedselbank Oldambt is onder meer actief in Bad Nieuweschans (Rehoboth) en Finsterwolde ( ’t Schienvat ). De voedselbank is een initiatief vanuit de kerken in de omgeving en deelt voedselpakketten uit aan gezinnen die het niet zo breed hebben doordat ze werkeloos zijn, door ziekte niet meer kunnen werken of een één ouder gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen die op of onder het bijstands niveau leven.

Zondag 30 augustus – bloemenfonds (1e collecte)

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.
 
terug
 
 
 
 
DIENST VAN

09 – 08  9.30 uur 
uitzending vanuit
Scheemda

Voorganger
Ds. G.R. Offringa

Liturgie

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link

en


09 – 08  11.00 uur 
uitzending vanuit
Meeden
Voorganger
Pastor T. Huizing

Liturgie

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link
 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
mail kerkdedollert@ziggo.nl
 
 
FACEBOOK


                      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.