Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maand december 2019 januari 2020

Zondag 1 december – Nieuwolda: Kerk in Actie – Maatjes voor aidswezen in Zambia (1e collecte)
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos als gevolg van de aidsepidemie. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen (voor schoolmaterialen en schooluniform), ze hebben ook geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede. Ze werken als dienstmeisje, dagloner, metselaar of visser, of verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie. Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. Daarnaast worden 75 kinderen die gezinshoofd zijn ook getraind en materieel ondersteund, zodat ze in staat zijn hun gezin te runnen en een opleiding af te maken.

Zondag 1 december – Nieuwolda: Kerstgeschenk ouderen (3e collecte)
Ieder jaar wordt er bij de oudere leden van onze gemeente een klein kerstgeschenk gebracht. De bezoekjes en het presentje worden erg op prijs gesteld. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het bekostigen van de kerstgeschenken.

Zondag 8 december – Finsterwolde: Voedselbank Oldambt (1e collecte)
Inmiddels is de voedselbank niet meer weg te denken uit onze samenleving. De voedselbank Oldambt is onder meer actief in Bad Nieuweschans (Rehoboth) en Finsterwolde ( ’t Schienvat ). De voedselbank is een initiatief vanuit de kerken in de omgeving en deelt voedselpakketten uit aan gezinnen die het niet zo breed hebben doordat ze werkeloos zijn, door ziekte niet meer kunnen werken of een één ouder gezin zijn. Over het algemeen zijn het gezinnen die op of onder het bijstands niveau leven.

Zondag 15 december – Bad Nieuweschans: SchuldHulpMaatje Oldambt (1e collecte)
Stichting SchuldHulpMaatje helpt mensen die in financiële nood zijn, of hierin dreigen te raken, door hen te koppelen aan maatjes die hen op weg kunnen helpen naar financiële vrijheid. SchuldHulpMaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen blijvend de baas te worden en te groeien naar maximale zelfredzaamheid en financiële vrijheid. De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een opleiding en regelmatige bijscholing. De collecteopbrengst van vandaag is onder meer bestemd voor het financieren van deze opleidingen en bijscholingen.

Zondag 22 december – Oostwold: ISF-Oldambt (1e collecte)
Dinsdag 24 december – Nieuwolda: ISF-Oldambt (1e collecte)
Het Interkerkelijk Sociaal Fonds Oldambt is een organisatie die opgericht is door tien verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Oldambt. Doel van deze stichting is om mensen te helpen die in acute nood verkeren, omdat ze bijvoorbeeld uit huis gezet dreigen te worden, omdat hun identiteitspapieren verloren zijn gegaan of omdat ze in acute geldnood verkeren. Het ISF geeft vanuit haar noodfonds dan incidenteel financiële of immateriële steun. Zie voor meer informatie isf-oldambt.nl.

Zondag 22 december – Oostwold: diaconie plaatselijk (1e collecte)
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum en overig plaatselijk diaconaal werk.

Dinsdag 24 december – Finsterwolde 
Woensdag 25 december – Finsterwolde: Kerk in Actie – Kinderen in de knel(1e collecte)
Geef licht aan kinderen in Moldavië 
Moldavië is het armste land van Europa. Er heerst grote werkloosheid en alcoholisme is een groot probleem. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland. Kinderen blijven alleen achter en zijn op zichzelf aangewezen. Ze krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. In het dagcentrum van partnerorganisatie Bethania krijgen deze kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding, een goede maaltijd en psychosociale begeleiding. In het dagcentrum van Bethania kunnen deze kwetsbare kinderen even gewoon kind zijn. Iedere dag zijn er sport- en buitenactiviteiten en verjaardagen van de kinderen worden met elkaar gevierd. In de schoolvakantie worden zomerkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatie wil Bethania de emotionele, fysieke en sociale groei van de kinderen bevorderen. Heel belangrijk want veel van de kinderen hebben achterstanden door hun thuissituatie.

Woensdag 25 december – Finsterwolde: liturgische schikkingen (3e collecte)
In de adventsperiode en met kerst staan er mooie liturgische schikkingen in de kerk. De stukken geven niet alleen sfeer, maar iedere schikking vertelt een eigen verhaal en heeft een eigen betekenis. Zo dragen de liturgische schikkingen bij aan het toeleven naar en en het vieren van kerst. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het bekostigen van de materialen die gebruikt zijn.

Zondag 29 december – Nieuwolda: Diaconie plaatselijk (1e collecte)
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum en overig plaatselijk diaconaal werk.

Zondag 5 januari – Oostwold: SchuldHulpMaatje Oldambt (1e collecte)

Stichting SchuldHulpMaatje helpt mensen die in financiële nood zijn, of hierin dreigen te raken, door hen te koppelen aan maatjes die hen op weg kunnen helpen naar financiële vrijheid. SchuldHulpMaatjes werken mensgericht, om hulpvragers doelgericht te helpen hun financiële problemen blijvend de baas te worden en te groeien naar maximale zelfredzaamheid en financiële vrijheid. De vrijwilligers die maatje willen worden, ontvangen een opleiding en regelmatige bijscholing. De collecteopbrengst van vandaag is onder meer bestemd voor het financieren van deze opleidingen en bijscholingen.

Zondag 5 januari – Oostwold: diaconie plaatselijk (3e collecte)
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijvoorbeeld de bloemen in de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en overig plaatselijk diaconaal werk. Ook kunnen mensen aankloppen voor hulp, als het financieel niet goed gaat. Daarnaast worden ook andere diaconale zaken, zoals de paasgroetenactie, vanuit onze eigen diaconiekas betaald.

Zondag 12 januari – Bad Nieuweschans: RDF Groningen-Drenthe (1e collecte)
Het Regionaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg RDF genoemd, steunt verschillende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchtelingenwerk, maar ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp van de bijdragen van het RDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio’s hun werk doen!

Zondag 19 januari – Nieuwolda: Stichting Bootvluchteling (1e collecte)
In Moria, een klein plaatsje op het Griekse eiland Lesbos, worden veel vluchteling opgevangen in een kamp dat overvol, onhygiënisch en onveilig is. Deze vluchtelingen uit (voornamelijk) Syrië, Irak en Afghanistan wachten  hier soms al twee jaar op bericht of ze door mogen naar een ander deel van Europa. Stichting Bootvluchteling probeert hun situatie iets te verbeteren met een bibliotheek, school voor kinderen, trainingen voor volwassenen en een medische kliniek.


Zondag 19 januari – Nieuwolda: bloemenfonds (3e collecte)
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeenten boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 26 januari – Finsterwolde: Stichting Leprazending Nederland (1e collecte)
Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Daarom wordt op Wereld Lepra dag, de laatste zondag van januari, aandacht gevraagd voor de mensen die lijden onder de gevolgen van deze ziekte.

 
terug
 
 
 
 
KOMENDE DIENST15 – 12    09.30 uur  Bad Nieuweschans: 3e advent
Ds. Velema, Uplengen
Organist: mevr. De Vries              
Collecte 1: SchuldHulpMaatjeOldambt
Collecte 2: Kerk
Collecte 3: Kerkrentmeesters

Liturgie (+ berichten)

de dienst is rechtstreeks (en ook later) te volgen via deze link
(u wordt hier doorgelinkt naar onze nieuwe manier van uitzenden via Kerkomroep.nl; al onze diensten via deze link)

Welkom
 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
mail
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.