Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente De Dollert
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden oktober-november 2020

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.


Zondag 18 oktober
1e
collecte: Kerk in Actie – Rwanda: Met zusters werken aan voldoende eten
De gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. Zij willen een christelijk getuigenis voor hun omgeving zijn. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijk werkster in de dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwprogramma en een trainingscentrum voor kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economische positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.
2e collecte: kerk
3e
collecte: diaconie plaatselijk

De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Denk daarbij aan de bloemengroet vanuit de kerk, het kerstgeschenk voor de ouderen, het diaconaal quotum, een attentie voor mantelzorgers en de paasgroetenactie.

Zondag 25 oktober
1e
collecte: Nederlands Bijbel Genootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap houdt zich bezig met de vertaling van de Bijbel, verspreiding van Bijbels en voorlichting over de Bijbel. Samen brengen we de Bijbel dichtbij! In binnen- en buitenland, in nieuwe vormen en talen en voor nieuwe generaties.
2e collecte: kerk
3e collecte: onderhoud gebouwen

Zondag 1 november
1e
collecte: streekdiaconie
De Streekdiaconie heeft inmiddels verschillende projecten opgepakt. Zo zijn we betrokken bij het project Schuldhulpmaatje, de jaarlijkse Pannenkoekendag, Actie Vakantietas en willen we jaarlijks een ouderenreis organiseren. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het financieren van al deze activiteiten.
2e collecte: streekkerk

Zondag 8 november
1e
collecte: Kerk in Actie – actie sprinkhaan
Veel landen in Oost-Afrika en Zuid-Azië zijn getroffen door enorme sprinkhanenplagen. De gevolgen zijn enorm. De sprinkhanen eten complete oogsten op, waardoor boeren geen opbrengsten hebben en er voor de bevolking geen eten is om te kopen. Kerk in Actie biedt op verschillende manieren hulp. Ze helpen boeren met waarschuwingssystemen, die een geluid afgeven om sprinkhanen te verjagen. Daarnaast biedt Kerk in Actie voedselnoodhulp, om in de betreffende gebieden hongersnoden te voorkomen.
2e collecte: kerk
3e
collecte: pastoraat en diensten

Zondag 15 november
1e
collecte: Dorcas
Normaal gesproken zamelen we rond deze tijd van het jaar boodschappen in voor Dorcas, die zij bezorgen bij mensen in nood in Oost-Europa. Vanwege de coronamaatregelen kan de actie dit jaar niet op deze manier doorgaan. Toch willen we de armste mensen in Oost-Europa helpen en Dorcas doet dit door dit jaar zelf ter plekke boodschappen te kopen en uit te delen. In Vlechtwerk is onder nieuws van de Dollert in Actie meer informatie te vinden over deze actie.

Zondag 22 november
1e
collecte: PKN – Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk
Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.
2e collecte: kerk
3e collecte: bloemenfonds

Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 29 november
1e
collecte: Kerk in Actie – Oekraïne: School van onze Dromen biedt kinderen veiligheid
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de situatie voor kinderen slecht: gebrekkig onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel. De directrice van het internaat in de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de School van onze Dromen op. Deze school zet zich in om het onderwijs in internaten positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de kinderen bevorderen. Breng licht in het leven van deze kinderen door bij te dragen aan deze collecte!
2e collecte: kerk
3e
collecte: orgelfonds

 
 
terug
 
 
 
 
DIENST VAN

1 november 09.30 uur
streekdienst in 3 kerken
Oostwold Goldhoorn 8

Voorganger Pastor T. Huizing
Organist: dhr. Akkerman

Collectes:

1 – Streekdiaconie
2 – Streekkerk
3 – ------

Er kunnen maximaal 30 gemeenteleden naar de dienst komen.
Vooraf reserveren voor de diensten is noodzakelijk; graag bij
pgdedollert@gmail.com of telefonisch
Een presentielijst wordt bijgehouden.

Liturgie en nieuwsbrief

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te volgen via deze link
 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
mail kerkdedollert@ziggo.nl
 
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.