Protestantse Kerk in Nederland
De Dollert, een wijk van PG Oost-Groningen
 
 
COLLECTES VAN DEZE MAAND COLLECTES VAN DEZE MAAND

Diaconiecollectes van de maanden januari februari 2023

Wilt u deze doelen steunen, ook als er geen dienst is of u niet in de kerk kunt komen? Maak dan uw gift over op NL46 RABO 0382 6033 11 t.n.v. Prot. Gemeente De Dollert onder vermelding van datum en doel van de collecte.


Zondag 1 januari
1e collecte: INLIA

Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) is in 1988 opgericht als een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen, die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA ondersteunt en adviseert kerken bij de opvang van asielzoekers. Asielzoekers in nood (en hun hulpverleners) kunnen een beroep op INLIA doen voor juridisch advies, maatschappelijke ondersteuning, bemiddeling naar medische zorg enz. Voor asielzoekers zonder rijksopvang biedt INLIA in Groningen en Emmen een 24-uurs opvangvoorziening onder de naam ‘bed, bad, brood en begeleiding’ (BBB+). Sinds februari 2022 is er een nieuwe, centrale locatie waar ruim 250 gasten kunnen verblijven. Samen met hen werkt INLIA aan het realiseren van een toekomstperspectief, middels een legale status in Nederland, begeleide terugkeer naar het land van herkomst of doormigratie naar een derde land waar ze veilig naar toe kunnen. 
2e collecte: diaconie

Zondag 8 januari
1e collecte: HipHelpt Oldambt

Samen een wandeling maken, in de tuin werken, of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. We kunnen allemaal weleens wat hulp gebruiken. Praktische hulp, maar ook sociale hulp - want iedereen heeft behoefte aan een praatje op z’n tijd! Meestal krijgen we die hulp van familie en vrienden, maar niet iedereen kan daar op terugvallen. HipHelpt biedt dan uitkomst. Zij koppelen mensen die hulp nodig hebben aan mensen die hulp willen bieden. De streekdiaconie start samen met andere kerken uit de regio ook in het Oldambt HipHelpt op. De collecte opbrengst is onder meer bestemd voor het trainen van helpdesk medewerkers en coördinatoren en voor het onderhouden van de website en de app.
2e collecte: diaconie

Zondag 15 januari
1e collecte: Stichting Leprazending Nederland

Uit je dorp weggestuurd worden om op een afgelegen plek te moeten wonen. In de Bijbel lezen we dat dit het lot was van leprapatiënten (melaatsen). Helaas gaat dat vandaag de dag vaak niet anders. Lepra eist nog honderdduizenden slachtoffers per jaar die bijna allemaal te maken krijgen met uitsluiting. Stichting Leprazending Nederland helpt met wondverzorging, medicijnen, hersteloperaties en hulp bij terugkeer in de maatschappij.
2e collecte: bloemenfonds
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 22 januari
1e collecte: PKN – dorpskerkenbeweging

Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen kunnen delen, ideeën opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren om van betekenis te zijn in de eigen omgeving.  
2e collecte: diaconie

Zondag 29 januari
1e collecte: doel wordt later bekend gemaakt
2e collecte: jeugdwerk 

Zondag 5 februari
1e collecte: Kerk in Actie – noodhulp Ethiopië

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.
Met steun van Kerk in Actie leert de Ethiopische kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.
2e collecte: diaconie

Zondag 12 februari
1e collecte: Kerk in Actie – begeleiding jongeren in Pakistan

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren helpt met vakopleidingen en leningen. AWARD begeleidt de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt.
2e collecte: bloemenfonds
Iedere zondag gaan er vanuit onze gemeente boeketten bloemen naar gemeenteleden of dorpsgenoten die ziek zijn, iets te vieren hebben of om een andere reden wel een bloemetje kunnen gebruiken. Deze boeketten worden bekostigd uit het bloemenfonds.

Zondag 19 februari
1e collecte: Hospice Winschoten

Het Hospice Sint Maartenhuis is een “Bijna thuis huis” waar er alles aan gedaan wordt om de gast zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen. Waar tijd en ruimte is voor alle aandacht voor de gast en zijn of haar naasten. In de laatste, terminale fase van het leven is thuis verzorgd worden niet altijd mogelijk of wenselijk. En juist dan is er behoefte aan een huiselijke sfeer, waar vanuit betrokkenheid zorg en begeleiding wordt geboden. In dat geval kan Hospice Sint Maartenhuis uitkomst bieden. 
2e collecte: diaconie

Zondag 26 februari
1e collecte: Kerk in Actie – Maatjes voor gezinnen zonder ouders in Zambia

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids waren verleden. Maar als die ook overlijden, staan deze kinderen er alleen voor. Door uw bijdrage aan Kerk in Actie worden kerkleiders getraind om naar deze kinderen om te kijken. Om ze te begeleiden en ondersteunen. Dat gebeurt namelijk niet vanzelf, omdat men deze kinderen mijdt vanwege hun aids achtergrond. Los van de trauma’s van het verlies van hun ouders, staan deze kinderen er ook nog eens alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen, ze hebben geen tijd om naar school te gaan en ze leven vaak in extreme armoede. Inmiddels hebben kerkelijke vrijwilligers 500 kind-gezinnen onder hun hoede genomen. 
2e collecte: jeugdwerk

 

terug
 
 
 
 
DIENST VAN

01 – 10  10.00 uur 

KSG-dienstOOSTWOLD
sporthal De Rietkraag, 
Binnenlanden 52, 9682 NB

Kerk-School-Gezinsdienst

thema:  
“Bij mij thuis”


Voorganger Ds. vd Werff
m.m.v. muziekgroepje dwarsfluit, keyboard en gitaar
en kinderen van de basisschool

Na de dienst is er koffie, thee en limonade.

De dienst is rechtstreeks
(en ook later) te beluisteren via deze link

Liturgie en nieuwsbrief
 
 
WIJDEKERK

       
 
NIEUWS VAN DE PKN

HIER vindt u het nieuws van onze landelijke 
Protestantse Kerk in Nederland
 
FACEBOOK


                      
 
KERKBALANS 2023

 
 
CONTACT

Voor opmerkingen, vragen
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.